Dragi prijatelji

U susret petom međunarodnom Miteco Forumu moramo se podsetiti koje su promene nastale na polju zaštite životne sredine u Republici Srbiji od poslednjeg Foruma održanog 2014. godine. Dobili smo izmene i dopune zakona o zaštiti životne sredine i zakona o upravljanju otpadom, uvedena je budžetska linija “zeleni fond”, održan je svetski kongres ISWA u Novom Sadu, dobili smo posebno Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Beograd je priveo kraju proces izbora partnera za gradsku deponiju komunalnog otpad na principu javno privatnog partnerstva i uopšte se oseća dinamičniji rad na zaštiti životne sredine.

U EU se uvođenje kružne privrede (circular economy packаgе) privodi kraju, odnosno utvrđuju nоrme, koje treba da svedu na minimum otpad koji ostavljamo prirodi i da ujedno pospeše industrijsku preradu otpada. U našem okruženju sve je više projekata u oblasti zaštite životne sredine. Posebno se sve više eksperata iz različitih zemalja Balkana uključuju u zajedničke projeke koje finansiraju međunarodne finansijske organizacije.

Šta onda ostaje da se raspravlja na tradicionalnom Forumu? Miteco Forum uvek otvara nova i izazovna pitanja. Zato smo ove godine izabrali potvrđene eksperte da nam iznesu svoja iskustva u dosadašnjem radu, ali i da čujemo koje su to teme koje interesuju širu populaciju. Nismo im zadali temu već samo okvir, nadajući se da će to izazvati vašu pažnju.

Mislim da još uvek postoji zaziranje od otpada kao resursa i otpada kao poslovne mogućnosti. Mi koji smo pioniri u ovoj oblast, moramo se suprostaviti svakoj manipulaciji i zloupotrebi tretmana otpada koji narušava ugled preduzeća koja poštuju standarde i zakonske norme. Ne smemo biti bolećivi prema takvim postupcima. Na neke pojave politikanskih zloupotreba građana za tretman otpada ne bih se osvrtao osim da svojim radom dokažemo profesionalnost. I na kraju, da se osvrnem na istorijsko zagađenje kao posledicu devastirane industrije. Osim malog pomaka u prošlom periodu nije se mnogu uradilo na uklanjanju istorijskog zagađenja zemljišta. Nije dovoljno samo ukloniti zatečene hemikalije i otpad, već se ozbiljno posvetiti remedijaciji svih tih lokacija. Mislim da to možemo, i svi zajedno treba tome više da se posvetimo.

Zato verujem da je održavanje ovog Foruma, kao i drugih, sličnih skupova, dobra platforma da se zainteresovana javnost upozna sa najboljim postupcima i praksom u upravljanju otpadom. Moramo se izboriti za poverenje javnosti i ponašati se u skladu sa ovogodišnjim sloganom Foruma „Danas odgovorno. Sutra održivo“.

Želim vam svima uspešan rad na ovogodišnjem Miteco Forumu.