Kao vlasnik PCB ulja zakonski ste obavezni da otpadno PCB ulje predate ovlašćenom licu koje vrši sakupljanje i tretman. Zakon predviđa da do predaje obezbedite prijemno mesto za otpadno ulje. Zbog teških posledica koje izaziva zabranjeno je ispuštanje PCB ulja u spoljašnju sredinu i mešanje PCB otpada sa drugom vrstom otpada.

Držeći PCB ulje kod sebe povećavate rizik da  prekršite zabranu i postanete  odgovorni za kontaminaciju životne sredine i ugrožavanje zdravlja ljudi u više generacija. Zašto ne olakšate sebi i ne prepustite nama problem Vašeg PCB ulja?

Mi preuzimamo PCB ulje kojim rukujemo u skladu sa najvišim tehničkim standardima, primenjujući sve mere kontrole i sprečavanja curenja, prosipanja i kontaminacije drugih materijala. Konačno zbrinjavamo PCB ulje upućivanjem na insineraciju (spaljivanje) u ovlašćena postrojenja.

Ukoliko se ustanovi kontaminacija transformatorskog ulja do 1500 ppm vršimo dekontaminaciju procesom dehlorinacije u mobilnom prostrojenju, što je potvrđeno kao najbolja dostupna tehnika (BAT-Best Available Technique) i najbolja ekološka praksa (BEP-Best Environmental Practice).

Prepustite nama problem Vašeg PCB ulja, jer mi uspešno i  ekološki odgovorno upravljamo opasnim otpadom.

Isplativo zbrinjavanje PCB ulja

PCB ulja za Vas su briga, a za nas zadatak koji uspešno i u kratkom roku možemo rešiti. Mi zbrinjavamo otpadna ulja i vršimo dekontaminaciju na adekvatan način bez posledica po ljude i okolinu.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljnu cenu zbrinjavanja PCB ulja,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u reciklaži PCB ulja.

Mi preuzimamo odgovornost za upravljanje Vašim otpadnim uljem, uključujući transport i tretman.

Kako postupamo sa PCB uljima

Obezbedili smo pristupačnu  cenu zbrinjavanja PCB ulja  uz sve potrebne dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman.

Po preuzimanju PCB ulja sa prijemnog mesta istačemo PCB ulja u UN sertifikovanu metalnu burad, pakujemo  i privremeno ga skladištimo.

Dekontaminaciju otpadnog ulja vršimo najboljom dostupnom tehnikom (BAT-Best Available Technique) dehlorinacije u mobilnom postrojenju, što je dokazano kao najbolja ekološka praksa (BEP-Best Environmental Practice). Vršimo dehlorinaciju ulja  sa sadržajem PCB u opsegu 50-1500 ppm.

Kao firma koja poseduje sve potrebne dozvole i vrši sakupljanje, skladištenje i tretman PCB ulja vodimo i čuvamo evidenciju o otpadnim uljima. Evidentiramo i količinu koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana. Konačno zbrinjavamo otpad i podatke o odlaganju ostataka posle tretmana u skladu sa zakonom dostavljamo Agenciji.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Dovoljno  je da nas kontaktirate i nama prepustite organizaciju ove aktivnosti.
Mi ćemo preduzeti sve neophodne mere i konačno zbrinuti Vaše PCB ulje na bezbedan i optimalan način, pod povoljnim uslovima.
Sa nama ste sigurni da ste svoje PCB ulje zbrinuli najboljom dostupnom tehnikom, u skladu s najboljom ekološkom praksom, propisima i standardima.
Odgovor na upit koji ste poslali i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za zbrinjavanje PCB ulja je Nevena Čolić Mohora.

Opasnost od ispuštanja ili prosipanja otpadnih ulja u okolinu

PCB jedinjenja predstavljaju trajne organske zagađivače tj. POPs jedinjenja (Persistent Organic Pollutans) i klasifikovani su Štokholmskom konvekcijom u početnih 12 najopasnijih organskih jedinjenja (Dirty Dozen) čija je upotreba zabranjena. PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, izazivanja problema sa imunitetom, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema (indirektnim unosom preko hrane) odnosno biohazardnih karakteristika. Zbog takvog negativnog uticaja na zdravlje ljudi i biosistema predstavljaju naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje i upravljanje ovim otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Zakon kategorično zabranjuje ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja na zemljište, u površinske i podzemne vode i  kanalizaciju upravo zbog njegovog štetnog i dugoročnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zakonom se zabranjuje mešanje i skladištenje PCB korišćenih ulja sa  drugom vrstom otpada i kontoliše ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja.

Uređaji koji sadrže PCB, kao i prostor u kom se nalaze prema pravilniku nose precizno propisanu i uočljivu oznaku otpornu na oštećenje.

Sledeći video govori na temu PCB-a:
https://www.youtube.com/watch?v=Di0MKIDUya8

 

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija