Reciklaža transformatora

Transformator koji iz ekonomskih ili tehničkih razloga više nije upotrebljiv i dalje je Vaša ekološka i zakonska odgovornost. Zašto povećavate sopstveni rizik od požara, curenja, ugrožavanja zdravlja i životne sredine čuvajući transformator koji više nije za upotrebu?

Mineralna ulja koja se nalaze u električnoj opremi vrlo su zapaljiva, a PCB ulje, koje se može naći u trafo uljima, kancerogeno je i štetno za životnu sredinu. Zakon o opasnom otpadu precizno reguliše upravljanje ovom vrstom otpada.

Kao proizvođač otpada, dužni ste da utvrdite vrstu vašeg otpada i obezbedite odlaganje, odnosno za slučaj prisustva PCB-a, dekontaminaciju transformatora u vašem vlasništvu.

Oslobodite magacinski prostor nepotrebne opreme i postupajte kao ekološki odgovorna firma. Neupotrebljivi uljni transformatori i prigušnice su naša briga.

Isplativ otkup starih transformatora i prigušnica

Mi smo potencijalni vlasnik Vašeg otpada. Vršimo otkup i reciklažu uljnih transformatora i prateće opreme.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene otkupa,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u reciklaži distributivnih i energetskih transformatora dugo preko pet decenija.

Prenesite nam odgovornost za  odlaganje opasnog otpada u Vašem vlasništvu.

Kako postupamo sa starim transformatorima

Obezbedili smo nisku cenu transporta i reciklaže starih transformatora, uz sve potrebne dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman.  

Uljne transformatore demontiramo, razvrstavamo i čištimo materijale i preradom reciklabilnih komponenti vraćamo sekundarnu sirovinu u proizvodni proces, dok mineralno ulje bez sadržaja PCB-a usmeravamo na energetsko iskorišćenje. Razvrstavanjem otpada na komponente postižemo da se svakom komponentom upravlja kao resursom. Aluminijum, čelik, bakar i sl. idu u reciklažu, ulje u energetsko iskorišćenje otpada, a ostatkom upravljamo u skladu sa zakonom i najvišim standardima.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanja otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada i eventualno prisustvo opasnih materija.

Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za reciklažu električnih mašina je Daniel Malešević.

Opasnost od požara izazvanog opasnim materijama

Ulje u transformatorima svojim karakteristikama obezbeđuje izolaciju i hlađenje, ali je istovremeno vrlo zapaljivo i lako gori. Odgovorno postupanje s transformatorima podrazumeva spremnost na stručnu reakciju u akcidentnim situacijama, pri čemu transformator koji više nije u upotrebi povećava rizik od požara, curenja i ugrožavanja zdravlja i životne sredine. 

Veliki požar zadesio je Užice 20.6.2006. godine kada se na visokim temeperaturama od preko 30 stepeni celzijusa zapalila trafo-stanica. Osim sa opasnošću od požara 70000 stanovnika ovog grada suočilo se i sa nestašicom struje i vode.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija