Posedujete aluminijum, bakar i legure bakra koji više ne ispunjavaju svoju prvobitnu namenu? Ovakav otpad može dobiti svoju novu primenu, a Vama doneti prihod.

Kao proizvođač otpada, dužni ste da utvrdite vrstu Vašeg otpada i obezbedite odlaganje, odnosno dekontaminaciju, ukoliko je to potrebno.

Otpadni metali predstavljaju sirovinu čijom se reciklažom čuvaju resursi, postiže ušteda energije i smanjuje emisija gasova staklene bašte.

Postupite kao ekološki odgovorna firma i oslobodite magacin nepotrebnog otpada.

Utvrdićemo vrstu Vašeg otpada i obezbediti njegovo odlaganje. Otpadni aluminijum, bakar i legure bakra su naša briga.

Isplativ otkup aluminijuma, bakra i legura bakra

Mi smo potencijalni vlasnik Vašeg otpada. Prenesite nam odgovornost za  odlaganje otpadnog aluminijuma, bakra i legura bakra koje posedujete.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene otkupa, 
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u otkupu i reciklaži dugo preko pet decenija.

Prepustite svoje otpadne metale nama.

Kako postupamo sa sekundarnim sirovinama

Obezbedili smo isplativu cenu otkupa i transporta otkupljenog  aluminijuma, bakra i legura bakra. Naša prednost su dugo iskustvo, prepoznatljiv tim stručnjaka i sopstveni transport uz sve potrebne dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman.  

Otpad posmatramo kao resurs i ne odstupamo od visokih standarda koje smo sebi postavili.

Sekundarne sirovine razvrstavamo, sečemo, presujemo, baliramo, pripremamo u skladu sa zahtevima tržišta, na kvalitetan i bezbedan način.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanja otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada i eventualno prisustvo opasnih materija.
Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za otkup otpadnih metala je Daniel Malešević.

Otpad kao porizvod

Rast cena resursa i enegrije očekuju nas u bliskoj budućnosti. Današnji pristup ekonomiji koji karakterišu nekontrolisana eksploatacija prirodnih resursa i kretanje materijala preko proizvoda do deponije pokazala se kao prevaziđen koncept. 

Linearnoj ekonomiji suprotstavlja se cirkularna ekonomija, koja se zasniva na kruženju materijala i njegovoj ponovnoj upotrebi uz uštedu energije.

Na osnovama reciklaže i tretiranja otpada grade se novi poslovni modeli zasnovani na upotrebi obnovljivih izvora energije. U kružnoj privredi proizvod postaje otpad koji se tretira kao materijal za nov proizvod.

Prednosti reciklaže su brojne, a neke od njih su ušteda sirovinskih prirodnih resursa, ušteda energije, zaštita životne sredine, kao i otvaranje novih radnih mesta.
https://www.youtube.com/watch?v=lK00v_tzkCI

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija