Kontaminirani objekat ili postrojenje koje je prestalo s radom nalazi se u Vašem vlasništvu? Zakon nalaže uklanjanje objekata koji generišu zagađenje životne sredine ili je potencijalno mogu zagaditi.

Zašto biste rizikovali da Vaš objekat izazove kontaminaciju životne sredine kad više nije u funkciji i ne možete izvršiti njegovu prenamenu? Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine obavezuje Vas da izradite plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Uklonite Vaš kontaminirani objekat koristeći našu uslugu. Mi uklanjamo kontaminirane obejekte  uključujući rušenje, uklanjanje i zbrinjavanje otpada.

Izrađujemo i studiju procene uticaja na životnu sredinu za uklanjanje Vašeg objekta ukoliko je nadležni organ tako naložio.

Naše iskustvo u uklanjanju kontaminiranih objekata Vaša je prednost.

Uklonite kontaminirani objekat pod povoljnim uslovima

Uklonićemo Vaš kontaminirani objekat na efikasan i bezbedan način, uz uklanjanje nastalog otpada i njegovo konačno zbrinjavanje.

Kao korisnik naše usluge uklanjanja kontaminiranih objekata očekujte:

  • uklanjanje kontaminiranih objekata po povoljnim uslovima,
  • preuzete odgovornosti izvršene u stopostotnom procentu,
  • plansko, stručno i efikasno postupanje,
  • postupanje u skladu sa zakonom u potpunosti,
  • upravljanje tokovima otpada s ciljem konačnog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • veliko iskustvo u uklanjanju kontaminiranih objekata.

Koristeći našu uslugu efikasno ćete rešiti problem Vašeg kontaminiranog objekta.

Kako vršimo uklanjanje kontaminiranih objekata

Obezbedili smo uklanjanje kontaminiranih objekata po povoljnoj ceni uz sve potrebne dozvole za tretman otpada nastalog u procesu rušenja, kao i transport, uključujući i vangabarit.

Kontaminirane objekte uklanjamo uz prethodno urađenu studiju procene uticaja na životnu sredinu. Najpre pristupamo demontaži opreme i instalaciji svih delova objekta koji se mogu ukloniti posebno. Po završetku pripremnih postupaka vršimo rušenje objekta i nastali otpad izmeštamo i trajno zbrinjavamo. Po izvršenom uklanjanju objekta, gradilište ostavljamo u stanju prihvatljivom sa stanovišta zaštite životne sredine.

Procedure i uputstva koje primenjujemo integrisaćete u svoj sistem upravljanja kvalitetom, žaštitom životne sredine i bezbednošću na jednostavan način.

Reaktiviranje industrijskog prostora

Problem postrojenja kod kojih je došlo do prestanka obavljanja aktivnosti ili zatvaranja, rešava se rušenjem objekata i sanacijom terena ukoliko je došlo do kontaminacije. Rušenje može biti delimično i potpuno. Prema načelu „zagađivač plaća” zagađivač snosi pune troškove nastale ugrožavanjem životne sredine, kao i troškove uklanjanja zagađenja. Pravovremenim i stručnim uklanjanjem  kontaminiranog objekta, ovi troškovi se predupređuju. 

Brojni su primeri uspešne prenamene objekata, ali i podizanja novih objekata i postrojenja na mestu nekadašnje kontaminacije.

Prezentacija sledećeg projekta praktično prikazuje mogućnosti reaktiviranja industrijskog prostora:
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2011/07/Iskustva-iz-Rumunije.pdf

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija