Vaša oprema kontaminirana je PCB uljem? Ovakva kontaminacija može biti uzrok štetnog uticaja na zdravlje ljudi, zakonskih posledica i finansijskih troškova. Ispitivanjem kontaminacije na Vašim uređajima i njihovom dekontaminacijom ili odlaganjem možete izbeći ovaj rizik, i istovremeno postići usklađivanje eksploatacije uređaja sa regulativom.

Zašto odlažete ispitivanje kontaminacije Vaše opreme i rizikujete da zagađenje izazove veće probleme? Mi postupamo po principu integralnog uklanjanja PCB-a iz okruženja, vršimo zamenu deklarisane PCB opreme i konačno odlažemo sav prikupljen otpad. Reciklažu opreme kontaminirane PCB uljem vršimo u ovlašćenim postrojenjima, uz adekvatan tretman i bez posledica po ljude i okolinu. Pružamo uslugu dekontaminacije PCB opreme uz osnovne pretpostavke:

  1. amortizacioni period uređaja je 40 godina (u zemljama EU za uređaje-trafoe je to 30 godina);
  2. granica ekonomske isplativosti i efektivnosti raspoloživih tehnika za dekontaminaciju uređaja kod kojih je analizama utvrđena kontaminacija PCB-em iznosi 1500 ppm.

Ukoliko je transport do pogona nemoguć ili neisplativ dekontaminaciju vršimo na licu mesta. Po izvršenoj dekontaminaciji oprema i regenerisano ulje bez PCB-a vraćaju se u upotrebu.

Za Vas ćemo izvršiti ispitivanje kontaminacije, dekontaminaciju i reciklažu opreme  i konačno zbrinuti Vaš opasni otpad uz pribavljanje svih potrebnih dozvola za transport i tretman.

Efikasna dekontaminacija PCB opreme

Predupredite svaki nepotrebni trošak i postupite zakonski i ekološki odgovorno. Mi pružamo isplativiji postupak tertmana PCB otpada u odnosu na dosadašnje dostupne tehnike.

Naša usluga podrazumeva:

  • isplativu dekontaminaciju PCB opreme po povoljnoj ceni,
  • stopostotnu realizaciju preuzetih odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost,
  • postupanje usklađeno sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada s ciljem njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u upravljanju PCB-em duže od decenije.

Naša tehnologija usklađena je sa BAT (eng.Best Available Technology) i BEP (eng.Best Environmental Practice) preporukama.

Mi efikasno upravljamo PCB-em.

Kako postupamo sa PCB opremom

Obezbedili smo isplativu dekontminaciju PCB opreme po povoljnoj ceni uz sve potrebne saglasnosti za aktivnosti, dozvole za transport, uključujući i vangabarit, kao i tretman. 

Osim što problem rešavamo po principu „ključ u ruke“, po potrebi pružamo i inžinjering i konsultantske usluge našeg stručnog tima. Primenjujemo  međunarodno priznate tehnike dekontaminacije i reciklaže PCB opreme uz kost-benefit analizu i ostvarujemo ekološki i ekonomski održiva rešenja.

Za naše klijente demontiramo, razvrstavamo i čištimo materijale i preradom reciklabilnih komponenti vraćamo sekundarnu sirovinu u proizvodni proces, dok mineralno ulje bez sadržaja PCB-a usmeravamo na energetsko iskorišćenje. Na zbrinjavanje (insineraciju)  preuzimamo PCB transformatore koji su fabrički punjeni PCB uljima, PCB kondenzatore koji su fabrički punjeni PCB uljima, transformatore kontaminirane PCB-om prilikom zamene ili dolivanja ulja, pri remontu ili popravci, kao i čvrsti PCB otpad (kontaminirana ambalaža, zaštitna oprema,i delovi el.opreme i sl.).

Sve radove izvodimo u skladu sa zakonskom regulativom, uz primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite. Posedujemo atestiranu opremu i mašine i zaposlene osposobljene za rukovanje opasnim materijama i upravljanje vozilima koja prevoze opasne materije.

U Vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu jednostavno je integrisati naša uputstva i procedure.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Kontaktirajte nas i organizaciju ove aktivnosti prepustite nama.
Ispitaćemo kontaminaciju Vaše opreme, izraditi plan dekontaminacije i izvršiti dekontaminaciju. Daćemo Vam isplativ predlog koji ispunjava ekološke standarde i zakonske propise. 
Obezebedićemo Vam dokumentaciju za kretanje svake komponente otpada u skladu sa propisom.
U kratkom roku očekujte odogovor na Vaš upit.
Odgovorno lice za čišćenje hala i postrojenja je Nevena Čolić Mohora.

Opasnost dekontaminacije opreme PCB-em

Opasna PCB jedinjenja predstavljaju pretnju po zdravlje ljudi i životnu sredinu kroz više generacija. Teške i dugoročne posledice koje ova jedinjenja uzrokuju predupređuju se postupkom dekontaminacije.

Pravilnikom  o postupanju s uređajima i otpadom koji sadrži PCB propisana je upotreba postupaka za upravljanje PCB-em na način bezbedan i neškodljiv za ljude i životnu sredinu uz izradu dokumentacije, obezbeđivanje odgovarajuće ambalaže i transportnih sredstava.

Upravljanje PCB otpadom zahteva iskustvo i adekvatan stručni kapacitet koji omogućava pravilno uklanjanje PCBa iz okruženja.

Sledeći video govori o visokom riziku koji PCB nosi po životnu sredinu i zdravlje ljudi:
https://docs.google.com/file/d/0Bz8IFlfcBZ0oWUNJM3QtZ3g1LWs/edit

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija