Opasan hemijski otpad koji posedujete može dovesti do dugoročnog zagađenja životne sredine i opasnosti po život i zdravlje ljudi. Zašto zadržavate u svom magacinskom prostoru opasan otpad i rizikujete da dođe do korozije, toksikacije, zapaljenja, eksplozije cito ili genotoksikacije?

Predajte nam pravovremeno opasan hemijski otpad i neutrališite rizik koji ste na sebe preuzeli. Mi ćemo trajno zbrinuti Vaš opasan otpad insineracijom u akreditovanom postrojenju u inostranstvu.

Naši eksperti postupaju planski u cilju sprečavanja hemijskih udesa i pripremljeni su na hitnu sanaciju i sprečavanje daljeg širenja zagađenja ukoliko do udesa dođe.

Hemikalije, pesticidi, herbicidi i ostala sredstva za zaštitu bilja sa isteklim rokom trajanja, odbačene šarže, kontaminirana ambalaža, kontaminirani krpe i filteri, sirovine kojima je istekao rok ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, laboratorijske hemikalije sa isteklim rokom ili neodgovarajućeg kvaliteta, pogonske hemikalije kojima je istekao rok ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta, otpadni muljevi zaostali posle procesa pranja mašina, otpadni muljevi iz procesa elektrolize predstavljaju Vaš otpad koji ćemo mi trajno zbrinuti.

Sa nama ste sigurni da je hemijski otpad koji posedujete profesonalno skladišten, transportovan i zbrinut uz sve sertifikate i prateću dokumentaciju.

Vršimo insineraciju (kontrolisano spaljivanje) hemijskog otpada u akreditovanim spalionicama uz izdavanje potvrde o kretanju Vašeg opasnog otpada.

Isplativost insineracije hemijskog otpada

Mi adekvatno skladištimo, transportujemo i trajno zbrinjavamo hemijski otpad insineracijom u akreditovanim postrojenjima u inostranstvu.

Naša usluga obuhvata:

  • pristupačnu uslugu insineracije hemijskog otpada,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u pakovanju, transportu i tretmanu,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u insineraciji hemijskog otpada.

Prenesite nam odgovornost za  odlaganje opasnog otpada u Vašem vlasništvu.

Kako postupamo s hemijskim otpadom

Obezbedili smo isplativu cenu pakovanja, transporta i insineracije hemijskog otpada, uz sve potrebne dozvole za transport, kao i tretman.  

Pružićemo Vam pomoć pri definisanju tokova hemijskog otpada uz smanjenje troškova i potrebe za magacinskim prostorom, putem pravilnog pakovanja i obeležavanja opasnog otpada. Pakujemo otpad u skladu sa ADR pravilima o opasnom transportu i vršimo bezbedan transport. Trajno zbrinjavamo hemijski otpad uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanja otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada i eventualno prisustvo opasnih materija.

Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za insineraciju hemijskog otpada Daniel Malešević.

Opasnost neadekvatnog upravljanja hemijskim otpadom

Hemijski otpad nastaje u skoro svim vidovima hemijske industrije. Nalazi se u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju i u svakom od ovih oblika može izazvati teške posledice. Hemijski otpad je čest izazivač povreda, vrlo je štetan po zdravlje ljudi, i može dovesti do smrtnog ishoda, kako ljudi, tako i u biljnom i životinjskom svetu.

Neadekvatnim rukovanjem, skladištenjem, transportom, tretmanom, nepropisnim odlaganjem na deponije hemijski otpad dospeva u zemljište, vazduh, površinske i podzemne vode, biljke i lanac ishrane izazivajući trajnu destrukciju u životnoj sredini.

Dok neke vrste hemijskog otpada karakteriše visoka ili niža toksičnost, druge eksplozivnost ili zapaljivost, opasnost predstavljaju čak i netoksična zagađenja poput obično bezopasnih fosfata i nitrata koji izazivanjem eutrofikacije (bujanja) algi mogu uništi život u rekama i jezerima i zagaditi vodu za piće.

S obzirom da pored hemijskog otpada koji se proizvodi u industriji ovaj otpad nastaje i u poljoprivredi, zdravstvu, ali i kućnoj upotebi (npr. toksične farbe, zapaljivi rastvarači, lekovi i živa iz kućnih toplomera...) sve je značajnija uloga kompanija koje iskusno upravljaju hemijskim otpadom.

Primeri zagađenja pijaće vode u Srbiji su brojni, a Pančevo predstavlja samo jedan od njih:
https://www.youtube.com/watch?v=9d_I6OZxFsA

U skorijoj istoriji zabeleženo je i svesno prosipanje hemijskog otpada u životnu sredinu, usled neiskustva i neznanja. Na linku je prilog o slučaju Tajms Biča u SAD-u :
https://www.youtube.com/watch?v=jX81IA9nsaQ

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija