Živa i jedinjenja žive nalaze se u Vašem posedu? Ove veoma toksične materije predstavljaju pretnju za zdravlje ljudi i živi svet uopšte. Otrovna isparenja žive prenosiva su vazduhom na velike razdaljine, a kada živa dospe u životnu sredinu prodire u lanac ishrane.
Vi ste odgovorni za tretman i odlaganje žive i živinih jedninjenja koje posedujete.

Tretman, skladištenje, transport i odlaganje žive striktno propisuje zakon. Tokovi žive u svetu kontrolišu se čak trima konvencijama, Roterdamskom, Bazelskom i Minamata konvencijom, s ciljem da se spreči svaka antropogena emisija i ispuštanje žive i jedinjena žive u životnu sredinu.
Ne dozvolite da živa u Vašem vlasništvu naruši zdravlje ljudi i ugrozi životnu sredinu. Reagujte pravovremeno i odgovorno.

Mi iskusno i bezbedno upravljamo živom, jedinjenjima žive i muljevima koji sadrže živu. Pružamo uslugu trajnog zbrinjavanja ove vrste otpada izvozom, tretmanom i odlaganjem u rudnicima soli.

Izvoz žive i njen dalji tretman nalaze se pod strogom kontrolom u Evropskoj uniji. Prerada otpada koji sadrži živu i reciklaža žive svedeni su na minimum, a zbrinjavanje žive vrši se uz primenu najbezbednijih tehnika za odlaganje ove vrste opasnog otpada.
Mi primenjujemo najsavremenije tehnike za zbrinjavanje žive. Vršimo uslugu stabilizacije žive prevođenjem u inertnu so. Živu trajno zbrinjavamo u skladu s najvišim standardima, na način neškodljiv za zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zbrinućemo Vaš opasni otpad na pravi način uz poštovanje svih zakonskih normi, uz sve neophodne dozvole i izdavanje potpune prateće dokumentacije.

Tretman i odlaganje žive i živinih jedinjenja pod isplativim uslovima

 • Uslugu zbrinjavanja žive, muljeva kontaminiranih živom i živinih jedinjenja pružamo na profesionalan način uz poštovanje najviših bezbednosnih standarda i primenu najsavremenijih tehnika. Rešenje koje pružamo za Vaš opasni otpad koji sadrži živu i živina jedinjenja obuhvata:
 • tretman i zbrinjavanje žive i živinih jedinjenja pod isplativim uslovima, 
 • odgovorno i potpuno izvršenje preuzete obaveze, 
 • pakovanje, transport i tretman uz garantovanu bezbednosti i profesionalnost,
 • poštovanje zakona u potpunosti,
 • upravljanje otpadom i njegovo zbrinjavanje u skladu s principom očuvanja životne sredine,
 • značajno iskustvo u tretmanu i zbrinjavanju žive i jedinjenja žive.

Budite sigurni da će otpadna živa i živina jedinjenja za koje smo preuzeli odgovornost biti tretirani i odloženi na bezbedan način.

Kako vršimo tretman i odlaganje žive i jedinjenja žive

Pružamo uslugu pakovanja, preuzimanja, izvoza, tretmana i zbrinjavanja žive, jedinjenja žive i muljeva koji sadrže živu uz sve potrebne dozvole za pakovanje, transport i tretman, pod povoljnim uslovima.
Preuzetu živu posle izvoza, podvrgavamo stabilizaciji prevođenjem u so, živu-sulfid, i trajno odlažemo u rudnicima soli u Evropi. Postupci koje primenjujemo usklađeni su s najvišim standardima i neškodljivi su po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Procedure i uputstva koje primenjujemo na jednostavan način uklopićete u Vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Zbrinite živu, jedinjenja žive kao korisnik naše usluge

Da biste postali korisnik naše usluge obratite nam se s već pribavljenim izveštajem o ispitivanju otpada. Ako ovaj izveštaj nemate, mi ćemo ga uvrstiti u našu ponudu za trajno zbrinjavanje opasnog otpada.

 1. Izveštaj o ispitivanju otpada
  Izveštaj o ispitivanju otpada sadrži informacije o karakteristikama otpada i eventualnom prisustvu opasnih materija. Zakon o upravljanju otpadom obavezuje Vas da, kao proizvođač otpada, posedujete ovaj dokument.
  Ako nama prepustite pribavljanje izveštaja o ispitivanju otpada, svoje vreme možete usmeriti na Vašu osnovnu poslovnu delatnost. Mi ćemo kontaktirati atestirane laboratorije, izvršiti karakterizaciju Vašeg otpada i dati Vam najoptimalnije rešenje za zbrinjavanje otpada na osnovu dobijenih rezultata.
 2. Obratite nam se
  Kontaktirajte nas prilažući izveštaj o ispitivanju otpada.

Očekujte da Vam damo potpunu zakonom preopisanu dokumentaciju o kretanju otpada koji ste nam predali.

Garantujemo Vam da će otpad koji smo preuzeli biti odložen u skladu s propisima i standardima.

Na Vaš upit odgovorićemo u kratkom roku i daćemo ponudu uz najpovoljniji predlog za odlaganje otpadne žive i jedinjenja žive u Vašem posedu.

Odgovorno lice za tretman i odlaganje žive i jedinjenja žive je Nebojša Tomašević.

Zagađenje živom i jedinjenjima žive

Upotreba žive ima dugu tradiciju i zastupljena je u različitim oblastima ljudske delatnosti, mada je reč o opasnom neurotoksinu. Živa lako isparava i prenosi se kroz vazduh na veliku udaljenost, a kad dospe u životnu sredinu, stvara jedinjenja koja dugoročno ulaze u lanac ishrane. Aparati za merenje, amalgami, zubne plombe, štedljive sijalice, hemikalije i proizvodnja u hlor alkalnom procesu, toplomeri, postupak izdvajanja zlata… neki su od primera uobičajene primene žive.

Trovanja ljudi i zagađenja životne sredine živom česta su pojava. Danas se tokovi žive kotrolišu s mnogo više pažnje, reciklaža žive svodi se na minimum i teži se njenom trajnom odlaganju na način neškodljiv za ljude i životnu sredinu. Minamata konvencija predstavlja jedan od akata koji su proistekli iz ekoloških akcidenata izazvanih živom i ima cilj da se takvi akcidenti u budućnosti spreče. O samoj konvenciji više informacija dostupno je na sajtu http://www.mercuryconvention.org .

U određenim delovima sveta zlato se iz rude još uvek izdvaja uz pomoć najopasnijeg metala na svetu, žive u tečnom stanju, gde se riziku izlažu rudari, ali i šira životna sredina. Sledeći video prilozi navode na razmišljanje da li je zagađenje životne sredine zaista ekonomski opravdano:

https://www.youtube.com/watch?v=y8kEM-RKaek

https://www.youtube.com/watch?v=u6Fv6zs46A8

Opasnost od žive nije samo pitanje odgovorne upotrebe, tretmana i odlaganja, već i sprečavanja zloupotrebe ovog teškog toksina koji ozbiljno oštećuje nervni sistem i izaziva genetske promene kod novorođenčadi: 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:660368-Svercovali-zivu-za-teroriste-na-Bliskom-istoku

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija