Vaš indrustrijski pogon proizvodi otpad? Zakon zahteva plan za upravljanje otpadom za svako postrojenje koje proizvodi više od 100 t neopаsnog otpаdа ili više od 200 kg opаsnog otpаdа godišnje. Da li Vi imate plan upravljanja otpadom prema kom postupate?

Mogli biste izazvati zagađenje i narušiti stanje životne sredine svojim delovanjem. Zašto rizikujete da prekršite zakon?

Postupite profesionalno, planski i preventivno. Mi ćemo izraditi plan upravljanja otpadom za Vaše postrojenje.

Troškovi uspostavljanja sistema upravljanja otpadom mali su u poređenju s potencijalnim finansijskim posledicama ugrožavanja životne sredine.

Mi izrađujemo plan upravljanja otpadom za industrijske pogone, obuhvatajući proces nastajanja, procedure rukovanja, skladištenja, transporta, tretiranja i odlaganja otpada.

Ažuriramo već postojeći plan upravljanja otpadom i pružamo obuku i treninge za zaposlene. Pomažemo klijentima da identifikuju probleme iz domena zaštite životne sredine, pružamo usluge prepoznavanja projekata i izrade tehničke projektne dokumentacije.

Pružamo stručnu pomoć za otklanjanje i rešavanje prošlih, sadašnjih i potencijalnih problema u vezi sa narušavanjem stanja životne sredine. Prepustite nama izradu plana upravljanja otpadom za koji ste odgovorni.

Isplativa izrada plana upravljanja otpadom

Izradićemo efikasan plan upravljanja otpadom za Vaše postrojenje uz odlično poznavanje i razumevanje zakonske regulative Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao i direktiva i preporuka Evropske Unije u ovoj oblasti.

Izradom i ažuriranjem plana upravljanja otpadom kod nas dobijate:

  • izradu plana, ažuriranje plana, organizovanje i držanje obuke zaposlenima pod povoljnim uslovima,
  • odgovorno izvršenje usluge u potpunosti,
  • stručno odabranu metodologiju u skladu sa postojećim stanjem postrojenja,
  • postupanje u skladu s Nacionalnom politikom zaštite životne sredine Republike Srbije, uz poštovanje zakonske regulative,
  • uvažavanja zahteva održivog upravljanja otpadom,
  • iskustvo u upravljanju kompleksnim projektima zaštite životne sredine, pripremi planova upravljanja otpadom, organizovanju i držanju obuka na temu pripreme zahteva za izdavanje integrisane dozvole.

Kao korisnik naše usluge dobićete najbolji plan upravljanja otpadom, dugo sticana znanja i iskustvo stečeno kroz komunikaciju između operatera i republičkih organa i organa lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana.

Kako izrađujemo plan upravljanja otpadom

Izrađujemo plan upravljanja otpadom, ažuriramo već postojeći plan upravljanja otpadom i vršimo obuku i treninge za za zaposlene, uz garanatovano dobro poznavanje propisa i preporuka i njihovu implementaciju, po pristupačnim uslovima.  

Istraživanje postojeće tehničke dokumentacije i ispitivanje osobina otpada prethode izradi plana upravljanja otpadom. Izrađujemo ekološki održive projekte kojima se obezbeđuje najmanji rizik od ugrožavanja života i zdravlja ljudi, zagađenja voda, vazduha i zemljišta, opasnosti po biljni i životinjski svet, opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara, negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti, buke i neprijatnih mirisa.

Planiranjem obuhvatamo efikasno korišćenje materijalnih resursa, smanjenje količina otpada koji se proizvodi, a kada je otpad proizveden, postupanje sa njim na način koji aktivno doprinosi održivom razvoju.

Našim planom, uputstvima i procedurama jednostavno ćete nadograditi Vaš sistem  upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako doći do plana upravljanja otpadom

Za izradu plana upravljanja otpadom neophodan je izveštaj o ispitivanju otpada. Da biste postali korisnik naše usluge, potrebno je da imate ovaj izveštaj. 

Ukoliko ne posedujete izveštaj o ispitivanju otpada, prepustite nama njegovo pribavljanje.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, Zakonom o upravljanju otpadom obavezni ste da posedujete izveštaj o otpadu koji proizvodite, kako biste utvrdili karakteristike svog  otpada i prisustvo opasnih materija u njemu. Posedujete li i Vi ovaj izveštaj?

Mi Vam možemo organizovati pribavljanje izveštaja o karakteristikama otpada. Dovoljno je da nas kontaktirate, a mi ćemo ostvariti  saradnju s ovlašćenim i atestiranim laboratorijama i izvršiti potrebne analize.

2. Izrada plana upravljanja otpadom

Za izradu plana upravljanja otpadom  možete nam se obratiti uz prilaganje izveštaja o ispitivanju optada.
Očekujte odgovor u kratkom roku. Mi ćemo od Vas očekivati da dostavite dokumentaciju potrebnu za izradu ovog plana.
Odgovorno lice za izradu plana upravljanja otpadom je Nevena Čolić Mohora.

Plansko upravljanje otpadom

U sistemu zaštite životne sredine bitan činilac je odgovorno upravljanje otpadom, na nivou regiona, lokalnih zajednica, kao i samih proizvođača otpada. Planirano upravljanje otpadom obuhvata kontrolisano nastajanje, prikupljanje, skladištenje, transport, tretman, reciklažu, korišćenje i odlaganje otpada.

U prethodnom periodu naša zemlja nije bila primer uspešnog upravljanja otpadom, čime su uzrokovani zagađenje životne sredine i ekonomski gubici. Danas se situacija menja zahvaljujući važećoj zakonskoj regulativi, Zakonu o integrisanom sperečavanju i kontroli zagađenja i Zakonu o upravljanju otpadom.

Primeri uspešnog planiranja upravljanja otpadom predstavljaju motivaciju da pravovremeno podignemo svoje poslovanje na viši nivo u skladu sa zakonom.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija