Otpadni mulj iz postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, zaostao iz industrijskih procesa ili procesa čišćenja separatora nalazi se u delokrugu Vaše odgovornosti? Direktiva o otpadnom mulju i zakon obavezuju Vas da sprečite štetne uticaje muljeva na zemljište, biljni, životinjski svet i čoveka. Mi profesionalno zbrinjavamo otpadne muljeve. Prepustite nama svoj otpad i eliminišite rizik da  Vaši otpadni muljevi dospeju u zemljište i vodotokove i uzrokuju pogoršanje kvaliteta zemljišta, površinskih i podzemnih voda.

Zašto biste kod sebe zadržavali otpadne muljeve zaostale posle procesa pranja mašina, obrade otpadnih voda, destilacije rastvarača u procesu regeneracije, pranja mašina, elektrolize i pasivizacije? Procedura skladištenja, pakovanja, transporta i zbrinjavanja ove vrste otpada vrši se pod zakonom precizno propisanim i prilično restriktivnim uslovima. Mi ćemo na sebe preuzeti ovu odgovornost.

Posedujemo iskustvo u zbrinjavanju  filter pogača s visokotoksičnim elementima, kao i muljeva adekvatnih za  suspaljivanje u cementarama. Transport opasnih muljeva vršimo u skladu sa zakonom i ADR propisima.

Sa nama ste sigurni da su Vaši otpadni muljevi trajno zbrinuti na bezbedan način i da ćete dobiti sve prateće sertifikate i dokumentaciju o trajnom zbrinjavanju otpada koji ste nam predali.

Isplativo odlaganje otpadnih muljeva

Vaši otpadni muljevi za nas su odgovornost koju rado prihvatamo. Stručno pružamo uslugu odlaganja otpadnih muljeva, koja podrazumeva:

  • odlaganje otpadnih muljeva po povoljnoj ceni,
  • izvršenje preuzete odgovornosti u potpunosti,
  • pouzdanost i profesionalnost u transportu i tretmanu,
  • 100%  poštovanje zakona,
  • upravljanje tokovima otpada u smeru njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • dugo iskustvo u odlaganju otpadnih muljeva.

Spremno preuzimamo brigu o Vašim otpadnim muljevima.

Kako odlažemo otpadne muljeve

Obezbedili smo povoljne uslove za odlaganje otpadnih muljeva obuhvatajući cenu, kao i sve potrebne dozvole za pakovanje, transport i tretman.

Muljevi (filter pogače) koje preuzimamo često potiču iz postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda i sadrže visoko toksične elemente poput hroma, ili žive.

Ukoliko otpadni mulj sadrži živu, opredeljujemo se za odlaganje u rudnicima soli, u ćelijama izolovanim kalijumovim solima na dubini od 600 m. Zbrinjavanjem muljeva na ovaj način onemogućavamo da se živa iz Vašeg opasnog otpada vrati u životnu sredinu. Vršimo transport opasnih muljeva do Nemačke uz sve dozvole i ispunjenje zahteva pakovanja i prijema.

Hromni mulj iz procesa galvanizacije podvrgavamo prethodnom fizičko-hemijskom tretmanu, a zatim vršimo suspaljivanje u cementarama gde se radi dodatna inertizacija materijala.

U sistem  upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu koji ste ustanovili jednostavno ćete integrisati naša uputstva i procedure.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Ako ste budući korisnik naše usluge, neophodno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Kontaktirajte nas ako ne posedujete ovaj izveštaj i mi ćemo organizovati njegovo pribavljanje za Vas. 

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Proizvođač otpada prema Zakonu o upravljanju otpadom obavezan je da poseduje izveštaj o ispitivanju otpada kojim su utvrđene karakteristike otpada, kao i eventualno prisupstvo opasnih materija u njemu. Kao porizvođač otpada i Vi ste dužni da posedujete ovaj izveštaj.

Ako biste svoju pažnju radije usmerili na Vašu osnovnu poslovnu delatnost, a nemate  izveštaj o ispitivanju otpada, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Naše je da kontaktiramo atestirane laboratorije, izvršimo karakterizaciju Vašeg otpada i na osnovu dobijenih rezultata predlopredložimo najoptimalnije rešenje za zbrinjavanje otpada.

2. Kontaktirajte nas

Kako biste postali korisnik naše usluge obratite nam se uz prilaganje izveštaja o ispitivanju otpada.
Kretanje svake pojedinačne komponente otpada biće dokumentovano za Vas u  skladu sa zakonom.
Budite sigurni da će Vaš otpad u potpunosti  biti odložen prema propisima i standardima.
Očekujte da u kratkom roku odgovorimo na Vaš upit i damo ponudu, iznoseći najpovoljniji predlog za odlaganje Vašeg otpadnog mulja u zavisnosti od njegovih karakteristika.
Odgovorno lice za odlaganje otpadnih muljeva je g-din Nebojša Tomašević.

Opasnost zagađenja životne sredine otpadnim muljevima

Zagađenje vodotokova kanalizacionim i industrijskim otpadnim vodama goruće je pitanje u svetu. Nesavesnim postupanjem ljudi nekad čiste vode prestaju da budu izvor pijaće vode, a sa većim stepenom zagađenja u vodama nestaje živi svet i ona gubi svaku upotrebnu vrednost istovremeno šireći kontaminaciju u životnu sredinu.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/preventivne-mere-u-srbiji-nakon-izlivanja-otpada-u-madarskoj/c0dw6sz

Da li je svest ljudi ovoj opasnosti dovoljno razvijena može se prosuditi na sledećem primeru gde se o ozbiljnom ekološkom problemu govori kao o zanimljivosti: http://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/u-indiji-su-se-pojavili-plavi-psi-a-razlog-je-vrlo-zabrinjavajuc-foto/7qbnvks

Prečišćavanjem, zagađenim i otpadnim vodama vraćaju se prvobitne karakteristike, ali se istovremeno vrši produkcija otpadnih muljeva. Mulj sačinjavaju voda (96-99%) i suva materija (organske materije, teški metali i patogeni mikroorganizmi). Deo muljeva postaje opasan otpad čije zbrinjavanje predstavlja odgovoran posao i investiciju.

Otpadni muljevi iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda se u određenom procentu tretiraju kao resurs, biomasa ili đubrivo za poljoprivredno zemljište, ukoliko ne sadrže toksične materije. Unose se u zemljište kao organska đubriva, ali prvenstveno kao vid njihovog odlaganja. Od kanalizacionog mulja proizvodi se kompost, ali na ovu temu mišljenja su različita.

Odlaganje muljeva vrši se po principu da se spreči ugrožavanje kvaliteta zemljišta i voda. Da li u praksi ima garancija?
https://www.youtube.com/watch?v=JGfX6Eo5lsI
https://www.youtube.com/watch?v=e_DkjokqMtE

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija