Ako u svom vlasništvu zadržavate korišćena industrijska ulja, nosite zakonsku odgovornost za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Industrijska ulja koja više nemaju upotrebnu vrednost zahtevna su za sakupljanje i skladištenje. Zašto sebi pravite opterećenje i rizikujete da ulje iscuri, izazove nezgode i dugoročno zagađenje?

Industrijska ulja koja više ne ispunjavaju svoju prvobitnu namenu (hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje - voda i emulzije) odgovorna su za čak petinu zagađenih voda, kontaminaciju zemljišta i emisiju teških metala i kancerogenih gasova u vazduh.

Vaša je odgovornost da sprečite nestručno i nekontrolisano spaljivanje, kao i ispuštanje otpadnih ulja na zemljište, u površinske i podzemne vode i kanalizaciju. Predajte ga licu koje vrši sakupljanje i tretman korišćenih idustrijskih ulja.
Iskoristite našu stručnost i iskustvo u otkupu i reciklaži ovog opasnog otpada.

Zbrinjavanje korišćenih industrijskih ulja

Mi posedujemo iskustvo i stručnost u zbrinjavanju korišćenih industrijskih ulja. Možemo postati vlasnik Vašeg opasnog otpada.
Naša usluga obuhvata:

  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u reciklaži industrijskih ulja dugo preko pet decenija.

Prenesite nam odgovornost za odlaganje otpadnog ulja u Vašem vlasništvu.

Kako postupamo s otpadnim uljima

Otpadna ulja zahtevaju sakupljanje u posebnim nepropusnim rezervoarima odvojeno od drugog otpada. Nakon preuzimanjavodimo evidenciju o količini sakupljenog, uskladištenog ili tretiranog ulja i vodimo brigu o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana. U cilju zaštite životne sredine obezbeđujemo preradu korišćenih ulja kao sekundarne sirovine koja podrazumeva regeneraciju i rerafinaciju, ili energetsku valorizaciju ulja.

Uvek smo spremni na stručnu reakciju zahvaljujući profesionalnom timu i savremenoj opremi koje posedujemo. Znamo kako preduprediti rizik od nestručnog postupanja s otpadnim uljima, a ako se udes desi sa sigurnošću ćemo reagovati pravilno i pravovremeno.

Naše procedure i uputstva jednostavno ćete integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Opasnost od izlivanja i nestručnog sagorevanja

Otpadna ulja mogu sadržati teške metale i kancerogene, mutagene i toksične materije čija se koncentracija sagorevanjem uvećava. Ove materije izazivači su teških bolesti kod ljudi i dugoročnih poremećaja na plodu trudnica. Loženjem i nestručnim sagorevanjem korišćenih industrijskih ulja emituje se opasna količina otrovnih gasova i teških metala u vazduh, koji preko kože i disajnih organa dospevaju u organizam.

Zbog čestog izlivanja u vodotokove čak petina zagađenih voda na svetu kontaminirana je otpadnim uljima čija količina od 1-2 mg po litru čini vodu neodgovarajućom za piće. Prosipanje i izlivanje korišćenog industrijskog ulja čest je uzrok i zagađenja zemljišta.

O ovome, nažalost, svedoče brojni akcidenti:
http://www.vesti.rs/Vesti/ULJE-IZAZVALO-POZAR-U-LIVNICI-KIKINDA.html
http://www.blic.rs/vesti/beograd/jos-nema-laboratorijskog-izvestaja-o-oplatolu-koji-je-koriscen-u-smrdljivim-zgradama/xqse521

image

Direktor
M: +381 64 64 09 458
E: ivana.mirkovic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija