Ako istrošeni akumulator čuvate u Vašem prostoru, zapravo ga skladištite na nelegalan način zauzimajući koristan magacinski prostor. Zašto zadržavate kod sebe stari akumulator koji može da iscuri i izazove štetu, zagađenje, ali i nepotrebne troškove?

Kiselina i teški metali koji se nalaze u olovnim baterijama vrlo su agresivni i opasni zagađivači životne sredine. Zakon o opasnom otpadu precizno propisuje dužnosti vlasnika istrošenih akumulatora. U obavezi ste da Vaš akumulator predate licu koje poseduje dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman starih akumulatora.

Stari akumulatori (olovne baterije) koje čuvate u Vašem prostoru predstavljaju pretnju za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Prepustite nama odgovornost za Vaš opasni otpad. 

Isplativ otkup istrošenih akumulatora

Stari akumulatori zaostali posle remonta, zamene ili otpisa opreme, za Vas su problem i dodatno zakonsko opterećenje, a za nas su zadatak rešiv u kratkom roku. Otkupljujemo i recikliramo stare olovne baterije (akumulatore).

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene otkupa,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u transportu i reciklaži,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u reciklaži olovnih baterija dugo preko pet decenija.

Mi preuzimamo odgovornost za odlaganje Vašeg opasnog otpada.

Kako postupamo sa starim akumulatorima

Obezbedili smo nisku cenu transporta i reciklaže istrošenih akumulatora, uz sve potrebne dozvole za transport, uključujući i vangabarit (za industrijske akumulatore ako je potrebno), kao i tretman.

Za stare akumulatore primenjujemo prevoz u specijalizovanim kontejnerima i procedure koje obezbeđuju visok procenat recikliranog otpada. Preuzete olovne baterije razvrstavamo na komponente, a svakom komponentom otpada upravljamo kao resursom, striktno poštujući zakonsku regulativu i standard koji smo visoko postavili. Vršimo neutralizaciju kiseline i izdvajamo olovo koje se može ponovo iskoristiti.  

Naše procedure i uputstva jednostavno ćete integrisati u vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanja otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada I eventualno prisustvo opasnih materija.

Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za reciklažu električnih mašina g-din Daniel Malešević.

Opasnost od zagađenja zemljišta i vodotokova  

Ogromne količine starih akumulatora nalaze se širom Srbije nepravilno skladištene ili odložene na mestima predviđenim za odlaganje komunalnog otpada. Neispravni akumulatori su izvor curenja opasne materije. Nestručno tretirani istrošeni akumulatori predstavljaju stalni izvor zagađenja životne sredine, pre svega zemljišta i vodotokova. Ova vrsta opasnog otpada zahteva veću pažnju javnosti, stručan prevoz, skladišenje i tretman.

image

Direktor
M: +381 64 64 09 458
E: ivana.mirkovic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija