Boce pod pritiskom, dezodoransi, lakovi za kosu, auto lakovi u spreju, sprejevi za podmazivanje otpad su koji proizvodite svojom delatnošću? Prema Uredbi o odlaganju na deponije ovaj otpad ne sme se odlagati kao komunalni otpad.

Vi ste odgovorni za opasni otpad koji proizvodite i rizik po bezbednost, život i zdravlje ljudi, životne sredine i imovinu  koji on nosi. Zašto rizikujete i zadržavate kod sebe komercijalni otpad?

Mi vršimo tretman industrijskih gasova i recikliramo otpadne boce pod pritiskom, izvozimo i vršimo inseneraciju dezodoransa, lakova za kosu, auto lakova i sprejeva za podmazivanje.

Posvetite se svojoj delatnosti sa sigurnošću da je Vaš otpad bezbedno zbrinut postupajući ekološki i zakonski odgovorno, kao korisnik naše usluge.

Zbrinite pravovremeno svoj industrijski ili komercijalni otpad.

Reciklaža boca pod pritiskom pod isplativim uslovima

Mi ćemo preuzeti brigu o Vašim otpadnim sprejevima za podmazivanje, auto lakovima, lakovima za kosu, dezodoransima, bocama pod pritiskom. 

U okviru ove usluge pružamo:

  • povoljne uslove za tretman gasova i reciklažu boca pod pritiskom,
  • preuzimanje i izvoz na inseneraciju dezodoransa, lakova za kosu, auto lakova, sprejeva za podmazivanje,
  • 100% izvršenu preuzetu obavezu,
  • profesionalnost i iskustvo u pakovanju, transportu i tretmanu u skladu s principom bezbednosti
  • poznavanje i primenu zakonskih normi u potpunosti,
  • upravljanje otpadom u cilju očuvanja životne sredine.

Uputite svoj komercijalni otpad na reciklažu uz našu pomoć.

Kako recikliramo boce pod pritiskom

Obezbedili smo pristupačnu uslugu tretmana i reciklaže Vaših industrijskih gasova koji se nalaze u starim bocama pod pritiskom (većih od 40 l), kao i uslugu izvoza  za Vaš komercijalni otpad uključujući pakovanje, transport i spaljivanje uz sve potrebne dozvole. 

Po dolasku na Vašu lokaciju mi ćemo izvršiti prepakovanje i obeležavanje boca pod pritiskom u UN sertifikovanu ambalažu. Male boce izvozimo na direktnu insineraciju, dok velike boce u zavisnosti od vrste gasa izvozimo na tretman, pri čemu se boce prazne specijalnom metodom i gas odlazi na insineraciju, a boca se zatim tretira i postaje sekundarna sirovina.

Mi primenjujemo procedure i uputstva koje ćete na jednostavan način uklopiti u Vaš sistem  upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da reciklirate boce pod pritiskom

Da postanete korisnik naše usluge obratite nam se s već pribavljenim izveštajem o ispitivanju otpada. Ako ovaj izveštaj nemate, uvrstićemo ga u našu ponudu za trajno zbrinjavanje opasnog otpada.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Zakon o upravljanju otpadom obavezuje Vas da kao proizvođač otpada poseduje izveštaj o ispitivanju otpada. Ovaj izveštaj sadrži informacije o karakteristikama Vašeg otpada i  eventualnom prisustvu opasnih materija u njemu.

Ako nama prepustite pribavljanje izveštaja o ispitivanju otpada, svoje vreme možete usmeriti na Vašu osnovnu poslovnu delatnost. Mi ćemo kontaktirati atestirane laboratorije, izvršiti karakterizaciju Vašeg otpada i dati Vam optimalno rešenje za zbrinjavanje otpada na osnovu dobijenih rezultata.

2. Obratite nam se

Uz izveštaj o ispitivanju otpada potrebno je samo da nas kontaktirate.
Sa nama ste sigurni da ćete dobiti potpunu zakonom preopisanu dokumentaciju o kretanju otpada koji ste nam predali i da će otpad koji smo preuzeli biti odložen u skladu s propisima i standardima.
Naš odgovor i ponuda po Vašem upitu  stići će u kratkom roku.
Odgovorno lice za reciklažu boca pod pritiskom je Nebojša Tomašević.

Opasnost neodgovornog tretmana boca pod pritiskom

Boce pod pritiskom i tokom upotrebnog veka predstavljaju potencijalnu opasnost i svako nestručno rukovanje, skladištenje, transport mogu dovesti do nesreća. Njihov transport  odvija se pod detaljno propisanim posebnim uslovima upravo iz ovog razloga, dok su u medijima zastupljeni saveti za rukovanje ovakvim bocama:
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/imate-plinsku-bocu-evo-sta-sve-treba-da-znate-i-sta-nikako-ne-smete-da-uradite-ako-je/6mrsqqd

Različite boce pod pritiskom  i sprejevi van upotrebe takođe su vrlo rizični i predstavljaju opasan otpad, ali se uprkos tome u zabrinjavajućoj količini mogu naći u životnoj sredini. Ovakve boce podložne su koroziji, eksploziji, ispuštanju svog štetnog sadržaja u prirodu i ugrožavaju zdravlje i život ljudi, biljke, životinje, imovinu. Nasuprot neodgovornog i nestručnog odlaganja otpadnih boca pod pritiskom stoji mogućnost njihovog stručnog tretmana i reciklaže:
https://www.youtube.com/watch?v=z3D4CC0Nmaw

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija