Vršite prenamenu industrijske hale, promene u proizvodnom procesu, zamenu opreme?

Elektro-energetski objekti starijih industrijskih pogona najčešće su sadržali transformatore i kondenzatore sa PCB uljem. Ovi transformatori su usled neodgovarajuće manipulacije, curenja, prosipanja tokom eksploatacije izazivali kontaminaciju površina. Pre svega morate ukloniti izvor i posledice kontaminacije iz svog pogona.

Zašto da Vas kontaminacija pogona, hale, postrojenja spreči da ispunite savremene tehničke i ekološke standarde i izazove oštećenje Vaše opreme i uređaja? Mi ćemo ukloniti kontaminaciju i zbrinuti otpad nastao tokom čišćenja.

Mi posedujemo  znanje, iskustvo i neophodnu opremu za dekontaminaciju i čišćenje metalnih i betonskih konstrukcija i površina kontaminiranih opasnim supstancama, pre svega PCB uljem. Vršimo pražnjenje, čišćenje i pranje različitih vrsta rezervoara i cisterni korišćenih za skladištenje ulja, pakovanje, transport i konačno zbrinjavanje otpada od čišćenja.

Utvrdićemo nivo zagađenja, izraditi plan čišćenja i ukloniti kontaminaciju, čime ćete smanjiti troškove i povećati efikasnost Vašeg postrojenja.

Iskoristite našu uslugu da biste se rešili ovog problema.

Isplativo čišćenje hala i postrojenja

Naša sveobuhvatna usluga je Vaše rešenje. Utvrđujemo nivo zagađenja, izrađujemo plan čišćenja i uklanjamo kontaminaciju iz Vašeg pogona. 

Ovom uslugom pružamo:

  • čišćenje hala i postrojenja po povoljnoj ceni,
  • 100% izvršenu preuzetu odgovornost,
  • stručan i pouzdan tretman i transport,
  • postupanje prema zakonu,
  • profesionalnost u upravljanju tokovima otpada s ciljem njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • značajno iskustvo u čišćenju hala i postrojenja.

Oslobodićemo Vas kontaminacije u Vašem pogonu, hali, postrojenju.

Kako čistimo hale i postrojenja

Obezbedili smo čišćenje hala i postrojenja po povoljnoj ceni obuhvatajući sve potrebne dozvole za tretman otpada nastalog u procesu čišćenja, kao i transport, uključujući i vangabarit.

Najpre utvrđujemo nivo zagađenja kontaminiranih lokaliteta, a potom definišemo mere za uklanjanje zagađenja. Klijentu predlažemo isplativa ekološki održiva rešenja u skladu sa zakonom. Tokom realizacije definisanih mera nastojimo da dostignemo visoke standarde povećanja bezbednosti zaposlenih i smanjenje rizika od udesa.

Čišćenje metalnih površina vršimo višestrukim ispiranjem odgovarajućim odmaščivačima i rastvaračima, uz primenu sredstava za adsorpciju. Čišćenje betonskih površina najčešće se radi peskarenjem ili obijanjem slojeva kontaminiranog maltera, betona i sl, u zavisnosti od dubine penetracije zagađenja.

Sav otpad nastao u procesu čišćenja pakujemo, preuzimamo i zbrinjavamo u skladu sa najvišim tehničkim standardima.

U zavisnosti od dalje primene objekta obrađene površine tretiramo zaštitnim premazima, na bazi epoksi smola, kojima se postiže zatvaranje površinskih kapilara na podlogama, i služi kao osnova za nanošenje sledećih slojeva zaštite u epoksi sistemu, čime se postiže barijera od PCB-a iz dubljih slojeva ka spoljašnjoj površini. Završnim slojevima se postižu otpornosti na naftu i naftne derivate, ulja, razređene kiseline i baze, vlagu i postojanost na abrazivna sredstva.

Ovim postupcima, pored uklanjanja kontaminacije, produžavamo vek trajanja čeličnih i betonskih konstrukcija.

Naše procedure i uputstva jednostavno je integrisati u Vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Kontaktirajte nas i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti.
Utvrdićemo nivo zagađenja, izraditi plan čišćenja i ukloniti kontaminaciju. Daćemo Vam isplativ predlog koji ispunjava ekološke standarde i zakonske propise.
Od nas očekujte da dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente Vašeg otpada u skladu sa propisima.Na Vaš upit i ponudu odgovorićemo u kratkom roku.
Odgovorno lice za čišćenje hala i postrojenja je Nevena Čolić Mohora.

Ekonomska opravdanost čišćenja kontaminiranih objekata

Čišćenje hala i postrojenja procedura je kojom se predupređuju troškovi i nedopustivi neplanirani zastoji u industrijskoj proizvodnji.

Zapušteni industrijski i vojni kompleksi, kao i skladišta u gradovima čest su izvor zagađenja podzemnih voda, i oduzimaju lepoti gradskog okruženja. Stručnim čišćenjem omogućava se prenamena ovih objekata i otvaraju se ekonomske mogućnosti, posebno ako je reč o atraktivnim lokacijama. Čišćenje se obavlja na osnovu obavljenih analiza i prema planu koji se izrađuje, u skladu sa standardima zašite zdravlja ljudi i životne sredine.

Procedura čišćenja kontaminiranih hala i postrojenja bila je osnova za ostvarivanje projekta Fiat automobili Srbija na temeljima kragujevačke „Zastave“:
http://www.danas.rs/upload/documents/Dodaci/2011/Fiat%202011.pdf

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija