Nema utvrđenog obrasca vertikalne i horizontalne penetracije PCB-a kroz porozne materijale. Curenje PCB ulja iz elektro-energetskih uređaja dovodi do dubokog prodiranja i zagađenja u poroznim materijalima kao što su zemlja ili beton. Ispitivanja kroz mrežu uzorkovanja neophodna su za utvrđivanje koraka sanacije zagađenja.

Kontaminacija zemljišta ili površina PCB uljem na lokaciji koju posedujete ili čiji ste korisnik može uzrokovati značajne posledice po zdravlje ljudi. Zakonske posledice i finansijske troškove možete izbeći ispitivanjem kontaminacije na Vašoj lokaciji i preduzimanjem mera sanacije.

Zašto odlažete ispitivanje kontaminacije Vašeg terena i rizikujete da zagađenje dospe u širu okolinu? Postupite zakonski i ekološki odgovorno koristeći našu stručnost.

Izvršićemo analizu stanja terena, utvrditi “nulto stanje”, utvrditi vrstu i obim zagađenja i doneti plan sanacije i dekontaminacije uz primenu zakonskih, ekoloških i ekonomskih principa.

Merenja, uzorkovanja i analize koje sprovodimo osnova su za procenu i predviđanje rizika i troškova u budućnosti.

Isplativo ispitivanje kontaminacije površina i zemljišta

Ispitivanjem kontaminacije na terenu postupate zakonski i ekološki odgovorno. Izbegnite zagađenje životne sredine, izvršite uspešnu dekontaminaciju zemljišta i površina, predupredite buduće ekološke rizike i skupu kasniju remedijaciju uz našu uslugu.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene ispitivanja,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • izradu metode sanacije zagađenja i upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u ispitivanju stanja životne sredine.

Mi upravljamo kontaminiranim površinama i zemljištem.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Vaše  je da nas kontaktirate i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti.
Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti merenja i analize i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za vašu lokaciju.
Sa nama ste sigurni da ste svaki preduzeti korak izvršili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za ispitivanje kontaminacije površina i zemljišta je Nevena Čolić Mohora.

Kako ispitujemo kontaminaciju površina i zemljišta

Obezbedili smo pristupačnu  cenu ispitivanja kontaminacije površina i zemljišta uz sve potrebne dozvole.

Naši stručnjaci u saradnji sa ovlašćenim laboratorijama utvrđuju mrežu i način uzorkovanja, a na osnovu dobijenih rezultata hemijskih analiza utvrđujemo vrstu i obim zagađenja i predlažemo mere za njegovo efikasno uklanjanje uz procenu troškova.

PCB jedinjenja predstavljaju trajne organske zagađivače tj. POPs jedinjenja (Persistent Organic Pollutans) i Štokholmskom konvekcijom klasifikovani su u početnih 12 najopasnijih organskih jedinjenja (Dirty Dozen) čija je upotreba zabranjena.

Rizici kontaminacije vodotokova

PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti. Izazivaju probleme sa imunitetom, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema (indirektnim unosom preko hrane), odnosno poseduju biohazardne karakteristike.

Zbog svog  negativnog uticaja na zdravlje ljudi i biosistema predstavljaju naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje i upravljanje ovim otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Kontaminacija s određenog terena može dobiti razmere daleko veće od same kontaminirane površine, što se odnosi na ljudsko zdravlje, podzemne i površinske vode, kao i na čitave ekosisteme.

Korisni linkovi:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/gridsampling.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/sampling.pdf

 
image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija