MITECO Kneževac poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i Dozvolu za javni prevoz stvari

pdf download Dozvola za javni prevoz stvari

pdf download Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije 

Prepoznavajući značaj poslovanja prema međunarodno priznatim ISO standardima u pružanju usluga, MITECO je izvršio sertifikaciju:

  • sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 sa ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti svojih procesa, postizanja verodostojnosti u ispunjavanju zakonskih, ugovornih I drugih preuzetih obaveza, kao i identifikacije potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana i njihovog zadovoljenja kroz efektivnu i efikasnu primenu sistema i podizanje kvaliteta usluga;
  • sistema zaštite životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001: 2015 sa ciljem prevencije zagađenja životne sredine kroz upravljanje uslugama i procesima preduzeća koji posredno ili neposredno utiču na životnu sredinu, postizanja efektivnosti u oblasti zaštite životne sredine i spremnosti kompanije da odgovori na određene rizike i potencijalne vanredne situacije;
  • sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa standardom ISO 45001:2018 sa ciljem da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisan rizik i da se kroz prevenciju incidenata, prevenciju i smanjivanje povreda na radu i poboljšanje radnih uslova obezbedi neometano poslovanje kompanije uz kontinuirano podizanje etičkog i socijalnog nivoa organizacije.

  ISO 9001 2015     ISO 14001 2015     sr 45001 resize

 

pdf download Potvrda o položenom ispitu za prevoz opasnih materija

pdf download Politika sistema menadžmenta

pdf downloadSertifikat za lice za prevoz tereta u drumskom saobracaju

pdf downloadSertifikat o strucnoj osposobljenosti savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija