Vizija

Gradeći ugled kao pouzdan partner sa portfoliom usluga visokog kvaliteta, naša vizija je da nastojimo da kroz nove postupke dobijamo novi materijal ili alternativno gorivo, stvarajući dodatnu vrednost za firmu, klijente i društvo na održiv način, istovremeno integrišući srpsku reciklažnu industriju u evropsku.

Misija

Naša misija, kao vodećeg operatera u Srbiji u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, je da našim kvalitetom usluga, adekvatnim stručnim kapacitetom i iskustvom više od 48 godina u upravljanju različitim tokovima otpada, otpad tretiramo kao resurs i činilac koji produžava tehnološki lanac proizvodnje, a sve sa ciljem povećanja konkurentnosti srpske privrede.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija