Farmaceutski otpad 

KLIJENT PROJEKAT

Hemofarm a.d. Vršac

Trajno zbrinjavanje lekova sa isteklim rokom, sirovina sa isteklim rokom, kontaminiranih filtera i ambalaže

FHI Zdravlje a.d. Leskovac

Trajno zbrinjavanje lekova sa isteklim rokom, sirovina sa isteklim rokom, kontaminiranih filtera i ambalaže

Phoenix Pharma d.o.o. Beograd

Trajno zbrinjavanje lekova sa isteklim rokom, sirovina sa isteklim rokom, kontaminiranih filtera i ambalaže

Nelt CO d.o.o. Beograd

Trajno zbrinjavanje lekova sa isteklim rokom, sirovina sa isteklim rokom, kontaminiranih filtera i ambalaže

Boje i lakovi

KLIJENT PROJEKAT

Zvezda Helios a.d. Gornji Milanovac

Trajno zbrinjavanje mulja od detilacije organskih rastvarača, boja sa isteklim rokom, sirovina sa isteklim rokom

Tetrapak Production d.o.o. Gornji Milanovac

Trajno zbrinjavanje mulja od detilacije organskih rastvarača, sirovina sa isteklim rokom, kontaminirane ambalaže i krpa

Grundfos Srbija d.o.o.

Trajno zbrinjavanje otpadne boje i mulja sa bojama, kontaminirane ambalaže, filtera i krpa

Siemens d.o.o.

Trajno zbrinjavanje otpadne boje, organskih rastvarača, mulja sa bojama i kontaminirane ambalaže, filtera i krpa

Hemijski otpad

KLIJENT PROJEKAT

Le Belier Kikinda Livnica d.o.o. Kikinda

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, sirovina sa isteklim rokom, kontaminirane ambalaže

Veterinarski zavod a.d. Subotica

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, laboratorijskih hemikalija, kontaminirane ambalaže

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, laboratorijskog otpada, HPLC rastvarača

Nelt CO d.o.o. Beograd

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, deterdženata sa isteklim rokom

Istorijski otpad

KLIJENT PROJEKAT

Carnex a.d. Vrbas

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, sirovina sa isteklim rokom, laboratorijskih hemikalija, kontaminirane ambalaže

Veterinarski zavod a.d. Subotica

Trajno zbrinjavanje hemijskog otpada, laboratorijskog otpada, kontaminirane ambalaže

Intermost Beograd

Trajno zbrinjavanje poliuretanskih sirovina sa isteklim rokom

Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac

Trajno zbrinjavanje laboratorijskih hemikalija iz stare laboratorije

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija