Vi ste investitor koji planira: transakciju građevinskog zemljišta, nekretnine, proizvodnog pogona, kredit za realizaciju transakcije, promenu namene zemljišta, prijavljivanje za bespovratna sredstva ili finansiranje iz fondova? Potrebno je da utvrdite stanje kvaliteta životne sredine lokacije, kao i potencijalne obaveze u pogledu uklanjanja neusaglašenosti.

Ako kupite ili iznajmite nekretninu rizičnu u pogledu uticaja na životnu sredinu, postajete vlasnik problema. Da li ste spremni da to platite?

Bilo da je došlo do udesa, želite da usaglasite svoje poslovanje sa zakonom, ili ste preuzeli preduzeće koje nije vodilo računa o životnoj sredini i otpadu - mi imamo rešenje.

Izvršićemo merenja, analize, utvrditi moguće prisustvo opasnih materija i otpada, nivo zagađenja zemljišta, izraditi tehničku dokumentaciju sa prikazom stanja i problema.

Efikasno ispitivanje „nultog“ stanja životne sredine

Mi imamo rešenje za Vašu lokaciju  u skladu sa zakonom. Spremni smo da odgovorimo na Vaše potrebe.

Naša usluga obuhvata:

  • povoljne cene ispitivanja,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u utvrđivanju stanja životne sredine.

Izradićemo Vam projekat, izvršiti merenja i utvrditi nivo kontaminacije zemljišta.

Kako utvrđujemo „nulto“ stanje životne sredine

U saradnji sa partnerskim ovlašćenim organizacijama obezbedili smo pristupačnu cenu za uzorkovanja otpada, zemljišta i vode i analizu parametara kvaliteta, uz sve potrebne dozvole i dokumentaciju.

Vršimo temeljnu analizu stanja terena i evidentiramo vrste i obim zagađenja. Naš postupak obuhvata razne vrste merenja, uzorkovanja i analiza, i merenje kontaminacije pre početka i po završetku obavljanja aktivnosti na zemljištu. Takođe pratimo i promene na zemljištu u zoni uticaja preduzetih aktivnosti.

Na osnovu prikupljenih podataka utvrđujemo stanje na terenu. Uzimajući u obzir uzrok i posledice zagađenja po obimu i intenzitetu, kao i  način na koji će se zemljište koristiti, klijentu predlažemo mere sanacije i remedijacije po principu projekta.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Vaše  je da nas kontaktirate i prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti merenja i analize i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za vašu lokaciju.

Sa nama ste sigurni da ste svaki preduzeti korak izvršili u skladu sa propisima i standardima.

Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.

Odgovorno lice za ispitivanje stanja životne sredine je Nevena Čolić Mohora.

Posledice kontaminacije zemljišta 

Kontaminacija zemljišta, kao i sama njegova degradacija ostavlja dugoročne posledice na živi svet, i ima veliki ekonomski uticaj. O veličini datog  problema govori činjenica da je  pre više od decenije EU preduzela plansku strategiju za zaštitu zemljišta, kao pokušaj da postupanje sa zemljištem bude strateško i održivo.

U Kini je takođe pitanje poljoprivrednog zemljišta strateški problem. 

Osim izolovanih udesa i industrijskog zagađenja, Srbija se sa ovim problemom nosi posebno posle ratnih dejstava i poplava koje su je zadesile. Situacija sa Subotičkom „Zorkom“ osvetljava jedan aspekt zagađenja zemljišta.
https://www.subotica.com/vesti/zagadjenja-na-placu-suboticke-zorke-id22242.html
https://www.subotica.com/vesti/koliko-je-zagadjeno-zemljiste-na-placu-suboticke-zorke-id25065.html

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija