Planirate projekat koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, vršite promenu tehnologije, rekonstrukciju, proširenje kapaciteta, prestanak rada svog postrojenja ili njegovu prenamenu? Zakon Vas obavezuje da izvršite procenu uticaja na životnu sredinu.

Mi Vam možemo pružiti pomoć pri izvršenju procene uticaja na životnu sredinu. Ako je nadležni organ odlučio o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat koji preduzimate, kontaktirajte nas.

Izradom plana uticaja na životnu sredinu definisaćete potencijalne posledice i odrediti potrebne mere zaštite, čime bi se sprečio negativan uticaj na životnu sredinu tokom redovne eksploatacije ili u slučaju udesa.

Pružamo uslugu izrade studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenja procesa kod nadležnog organa do pribavljanja saglasnosti.

Oslonite se na našu stručnost, dobro poznavanje zakonske regulative i  iskoristite naše bogato iskustvo u izradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu i iskustvo u komunikaciji s nadležnim organom.

Procena uticaja na životnu sredinu pod ispaltivim uslovima

Ono što je za Vas još jedna zakonska obaveza, za nas je zadatak koji ćemo obaviti brzo i uspešno, pod isplativim uslovima. 

Prepustite nam izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu i vođenje procesa kod nadležnog organa do pribavljanja saglasnosti uz:

  • sigurnost da ćemo preuzeti zadatak u 100% izvršiti,
  • stručnost u pristupu i očekivanje da ćemo pružiti najoptimalnije rešenje,
  • potpunu usklađenost sa zakonom,
  • značajno iskustvo u izradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Budite korisnik naše usluge i obezbedite sebi neometano obavljanje svoje osnovne delatnosti.

Kako postupamo pri izradi procene uticaja na životnu sredinu

Obezbedili smo dobar odnos kvaliteta naše usluge i cene troškova  njene izrade. Potrebno je samo da nas kontaktirate i nama prepustite izvršavanje ove obaveze, a mi ćemo  na osnovu Vaše projektne dokumentacije uraditi studiju procene uticaja na životnu sredinu koja će, između ostalog, obuhvatiti i identifikaciju uticaja, plan praćenja uticaja na životnu sredinu, mere zaštite životne sredine, mere zaštite u slučaju udesa i dr.

Osim što u potpunosti realizujem preuzetu odgovornost i vodimo proces do izdavanja dozvole, negujemo i dobru komunikaciju s nadležnim organom, a naš stručni tim pruža i niz drugih konsultantskih usluga.
Naša dosadašnja iskustva u izradi studije o proceni uticaja za klijente iz vrlo zahtevnih industrijskih grana, ali i za naše sopstvene objekte, izdvajaju nas u pogledu uspešnosti i stručnosti.

Kako da pribavite procenu uticaja na životnu sredinu

Potrebno je da nas kontaktirate kako biste dobili ponudu za izvršenje ove usluge.  

Očekujte odgovor u kratkom roku i isplativu ponudu, kao i potpuno poštovanje zakona u svim postupcima koje preduzimamo.
Na osnovu projektne dokumentacije za Vaš planirani objeka,t koju ste priložili, i drugih prikupljenih podataka izradićemo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Vaš projekat.
Naša obaveza je i vođenje postupka pred nadležnim organom do dobijanja dozvole.
Odgovorno lice za procenu uticaja na životnu sredinu  je Nevena Čolić Mohora.

Neophodnost studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Zaštita životne sredine podrazumeva preventivno delovanje, a procena uticaja na životnu sredinu jedna je od preventivnih mera u tom cilju. Ova mera podrazumeva analitički rad, izradu studija i razmatranje alternativnih rešenja prilikom prikupljanja podataka. Predviđanje štetnih uticaja projekta na život i zdravlje ljudi, neobnovljive prirodne resurse i celokupnu životnu sredinu neophodna je karakteristika ekološki odgovornog postupanja. Studija procene uticaja na životnu sredinu predviđa štetne uticaje, ali i predlaže mere kojima se oni mogu sprečiti ili smanjiti i njena sadržina dostupna je javnosti.

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu vrši se na osnovu pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Listu projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu može se videti na sledećem linku: LISTA I - Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu.pdf

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija