Boje, lakovi i rastvarači otpad su koji nastaje u Vašoj proizvodnji, prodaji ili upotrebi? Njihovo adekvatno skladištenje i zbrinjavanje Vaša su odgovornost.

Boje, lakovi i rastvarači predstavljaju rizik po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ove materije su vrlo zapaljive i osetljive na temperature. Ne dozvolite da se ova osobina ispolji u Vašem skladištu. Mi Vam pružamo mogućnost da svoj otpad trajno zbrinete insineracijom u akreditovanim postrojenjima.

Zakon Vas obavezuje da otpadne boje, lakove i rastvarače čuvate u adekvatno organizovanom skladištu uz primenu i kontrolu primene mera zaštite od požara. Zašto ne oslobodite dragoceni magacinski prostor  postupajući profesionalno i odgovorno? Prepustite nama brigu o pakovanju, transportu i tretmanu Vašeg opasnog otpada.  

Mi vršimo insineraciju boja, lakova i rastvarača, uz izdavanje dokumentacije o kretanju svakog grama otpada koji ste nam predali.

Sa nama ste sigurni da su otpadne boje, lakovi i rastvarači koje posedujete trajno zbrinuti na adekvatan način.

Isplativost insineracije boja, lakova i rastvarača

Mi adekvatno skladištimo, transportujemo i trajno zbrinjavamo otpadne boje, lakove i rastvarače insineracijom u akreditovanim postrojenjima u inostranstvu.

Naša usluga obuhvata:

  • pristupačnu uslugu insineracije boja, lakova i rastvarača,
  • 100% izvršenje preuzete odgovornosti,
  • stručnost i pouzdanost u pakovanju, transportu i tretmanu,
  • postupanje u skladu sa zakonom,
  • upravljanje tokovima otpada u cilju njegovog zbrinjavanja i očuvanja životne sredine,
  • iskustvo u insineraciji otpadnih boja, lakova i rastvarača.

Prenesite na nas odgovornost za Vaš opasni otpad. Mi garantujemo da su Vaše boje, lakovi i rastvarači trajno zbrinuti u skladu s propisima.

Kako postupamo s hemijskim otpadom

Obezbedili smo isplativu cenu pakovanja, transporta i insineracije otpadnih boja, lakova i rastvarača, uz sve potrebne dozvole za transport, kao i tretman.

Mi posedujemo posebno obučene stručnjake koji će Vas posavetovati kako treba pravilno postupiti s opasnim otpadom, ali i rešiti Vaš problem kroz pakovanje, prikupljanje, bezbedan transport, privremeno skladištenje i trajno zbrinjavanje otpadnih boja, lakova i rastvarača u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Bazelskom konvencijom.

Naši postupci idu u smeru smanjenja troškova i potrebe za magacinskim prostorom uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Naše procedure i uputstva ćete jednostavno integrisati u Vaš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

Kako da postanete korisnik naše usluge

Potrebno je da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naše usluge. Ukoliko ne posedujete ovaj izveštaj, možete nama prepustiti njegovo pribavljanje. Vaše  je da nas kontaktirate.

1. Izveštaj o ispitivanju otpada

Kao proizvođač otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom,  u obavezi ste da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada. Ovim izveštajem utvrđene su karakteristike otpada i eventualno prisustvo opasnih materija.

Ukoliko nemate izveštaj o ispitivanju otpada, a svoje vreme želite da usmerite na vašu osnovnu poslovnu delatnost, prepustite nama organizaciju ove aktivnosti. Mi ćemo u saradnji sa ovlašćenim i atestiranim laboratorijama izvršiti karakterizaciju otpada i u skladu sa dobijenim rezultatima predložiti optimalno rešenje za bezbedno zbrinjavanje vašeg otpada.

2. Kontaktirajte nas

Obratite nam se sa izveštajem o ispitivanju otpada kako biste postali korisnik naših usluga.
Očekujte da za Vas dokumentujemo kretanje svake pojedinačne komponente otpada u skladu sa zakonom.
Sa nama ste sigurni da ste svaki gram vašeg otpada odložili u skladu sa propisima i standardima.
Odgovor na Vaš upit i ponudu dobićete u kratkom roku.
Odgovorno lice za insineraciju boja, lakova i rastvarača je Daniel Malešević.

Opasnost izazvana paljenjem otpadnih boja, lakova i rastvarača

Neadekvatnim rukovanjem, skladištenjem, transportom, tretmanom, nepropisnim odlaganjem na deponije hemikalije dospevaju u zemljište, vazduh, površinske i podzemne vode, biljke i lanac ishrane izazivajući trajnu destrukciju u životnoj sredini. Jedan od primera nepropisnog skladištenja boje koje je dovelo do zagađenja životne sredine predstavlja događaj na reci Despotovici kod Gornjeg Milanovca: 
http://www.vesti.rs/Drustvo/Despotovica-poplavela-od-zagadjenja.html
http://www.blic.rs/vesti/hronika/prijava-protiv-zvezde-helios-zbog-zagadenja-despotovice/623tc6s

Poseban rizik koji nose boje, lakovi i rastvarači jesu njihova zapaljivost i osetljivost na temperaturne razlike koje direktno utiču na rok njihove trajnosti. Pojedine odredbe zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i gasovima odnose se na ovu vrstu hemikalija, dok je postupak njihovog skladištenja takođe zakonski preciziran. Npr. u ovakvim skladištima zabranjena je  upotreba iskrećeg alata, otvorenog plamena bilo koje vrste, a prostoriju je obavezno osigurati propisanim brojem vatrogasnih aparata, zahteva se određena temperatura u skladištu, jer i previsoke i preniske temperature izazivaju promene u sastavu ovih hemikalija itd. Akcidenti se ipak događaju. U jednoj novogodišnjoj noći Dubrovčane je neprijatno iznenadio požar u skladištu boja i lakova u samom istorijskom gradskom jezgru:
http://www.dalmacijanews.hr/clanak/mwq9-na-stradunu-izbio-pozar#/clanak/mwq9-na-stradunu-izbio-pozar

image

Rukovodilac komercijalnog sektora
M: +381 64 6409442
E: nebojsa.tomasevic@miteco.rs

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija