Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Miteco Kneževac vrši jednom nedeljno. Nakon preuzimanja citostatike, organske rastvarače i ambalažu izvozi u zemlje Evropske unije.

Oko 85% opasnog farmaceutskog i medicinskog otpada u Srbiji izvozi se i spaljuje u akreditovanim spalionicama opasnog otpada. Kompanija Miteco je vodeći operater sa dugogodišnjim iskustvom u trajnom zbrinjavanju i skladištenju opasnih hemikalija iz zdravstvenih ustanova.

Stvaranje medicinskog otpada

1. 10-25 % medicinskog otpada rizično je po zdravlje ljudi i životnu sredinu

2. 85% od godišnje količine nastalog medicinskog otpada izvozi se iz Srbije

3. „Miteco” godišnje zbrinjava 150t medicinskog otpada

Oprezno s odlaganjem opasnog otpada

Opasan i neopasan otpad, kao heterogena mešavina, stvara se prilikom pružanja zdravstvenih usluga. Opasne hemikalije mogu ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi direktnim kontaktom, ili indirektno, kontaminacijom vodenih tokova, zemlje i vazduha. Brojne studije dokazale su prisustvo citostatika u površinskim vodama, kao i kancerogeno dejstvo određenih polutanata (gasova) koji nastaju insineracijom (spaljivanjem) medicinskog otpada.
Deo medicinskog otpada u Srbiji podleže sterilizaciji u samim zdravstvenim ustanovama, a nakon toga se odlaže na deponijama, dok akreditovano postrojenje za spaljivanje opasnog otpada u zemlji još uvek ne postoji. Time je važnost pravilnog upravljanja tokovima medicinskog otpada dodatno naglašena i, s druge strane, podržana Zakonom o upravljanju otpadom.
Pružajući usluge zbrinjavanja farmaceutskog otpada kompanija Miteco nadogradila je svoje iskustvo dugo 50 godina i ima odgovor na konkretno pitanje: kako se ovaj otpad pakuje, obeležava, privremeno skladišti i trajno zbrinjava. Iz zdravstvenih ustanova Miteco uglavnom preuzima:

  • organske rastvarače (metil alkohol, etil alkohol, ksilen, formaldehidi...),
  • otpadne citostatike,
  • prazne ambalaže od citostatika,
  • medicinska sredstva koja su bila u kontaktu s citostaticima,
  • otpad iz HPLC (High-performance liquid chromatography) uređaja (mešavina vode, organskih rastvarača i posebnih hemikalija).

Otpad od citostatika veoma je rizičan i posebno je indeksiran pri klasifikaciji otpada.

Saradnja Instituta za okologiju i radiologiju Srbije i Miteca

Zbrinjavanje i izvoz farmaceutskog otpada postavlja se kao pitanje prilikom pružanja zdravstvene pomoći, davanja terapije, ali i u samoj dijagnostici. Zagađenje koje bi moglo nastati u zdravstvenim ustanovama ugrozilo bi zdravlje zaposlenih u samoj ustanovi, ali i zdravlje okoline i cele ekosisteme u okviru kojih se otpad skladišti. Pošto je pacijent zbrinut, ostaje pitanje šta se događa s hemikalijama, citostaticima i neupotrebljenim lekovima.

Oko 400 kilograma opasnog otpada je Miteco Kneževac preuzeo ove nedelje iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Saradnju na zadatku ekološki i zdravstveno prihvatljivog postupanja s medicinskim otpadom Kompanija i Institut obnovili su krajem 2016. godine. Reč je o ugovoru za 11t otpada kontaminiranog citostaticima i 8t hemijskog otpada iz laboratorija Instituta za onkologiju i radiologiju. Po prijemu u magacin citostatici se izvoze u inostranstvo na insineraciju po dozvoli za farmaceutski otpad.

Rezultat ove saradnje je odgovorno i profesionalno upravljanje farmaceutskim otpadom kao vrlo specifičnom vrstom opasnog otpada.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija