European business awards

Zahvaljujući inovativnom projektu uklanjanja istorijskog zagađenja u Fiat fabrici automobila u Kragujevcu, koji je prvi i još uvek jedini projekat tog obima i pristupa u Srbiji, Miteco je proglašen za Nacionalnog šampiona 2016/17 od strane European Business Awards u kategoriji zaštite životne sredine i održivog korporativnog poslovanja, programa koji nagrađuje najuspešnije kompanije u Evropi.

 

Projekat u Fiat fabrici je obuhvatio čišćenje 13 trafo stanica (TS) i prilagođavanje preko 1400 m2 očišćenog zemljišta za nove kancelarije. Ukupno je uklonjeno 3.800 tona opasnog otpada iz zemljišta. „Inovativni deo projekta je bio rečni transport opasnog otpada koji smo realizovali po prvi put u Srbiji, a i dalje smo jedina kompanija koja je iskoristila ovaj model transporta. Miteco je, kroz ovo priznanje, pokazao da i Srbija može imati svog predstavnika u evropskom takmičenju u kategoriji zaštite životne sredine i održivog korporativnog poslovanja“, navodi Nevena Čolić Mohora, direktorka kompanije Miteco.

Adrian Tripp, direktor EBA čestitao je kompaniji Miteco na priznaju da predstavlja svoju zemlju kao nacionalni šampion: „Miteco je primer kompanije čiji je rad od centralnog značaja za uspeh snažne poslovne zajednice Evrope, i koja je kroz svoju višegodišnju delatnost pokazala osnovne principe koje tražimo, a to su inovacija, etika i uspeh“, istakao je on.

Kao nacionalni šampion, Miteco Kneževac će nastaviti da se takmiči u narednoj fazi takmičenja, kako bi osvojila prestižnu nagradu „Ruban d’Honneur” u drugom krugu EBA i na taj način ostvarila pravo da se takmiči u svojstvu finaliste u okviru kategorije životna sredina i održivo korporativno poslovanje, te da osvoji prvu nagradu „European Business Award”.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija