Partneri
Registracija
učesnika
Politika i norme u strategiji
zaštite životne sredine
Otvaranje izložbe
Pauza za kafu
Ekonomija upravljanja
životnom sredinom
Ručak
Dobra praksa u
upravljanju otpadom
Zaključci
Svečana
večera
Senior sponzori
Junior sponzori

Kompanija MITECO Kneževac po peti put organizuje međunarodni MITECO Forum sa porukom „Danas odgovorno, sutra održivo“. U fokusu ovogodišnjeg Foruma naćiće se teme koja se odnose na pitanja poslovnog ambijenta u Srbiji iz domaćeg i međunarodnog ugla i mogućnostima kreiranja politike životne sredine u skladu sa postulatima Evropske Unije.

MITECO Forum, kao platforma edukativnog delovanja u oblasti upravljanja životnom sredinom, potvrđuje potrebu za regionalnom saradnjom u rešavanju ekoloških problema u vidu edukacije i razmene informacija, a sve u cilju postizanja bolje, lepše i zdravije budućnosti za buduća pokoljenja.

Forum je posvećen stručnoj javnosti, kompanijama, predstavnicima lokalnih samouprava i zainteresovanim pojedincima koji svojim delovanjem žele da utiču na zdraviju budućnost.

Pokrovitelj