Nebojša Tomašević na CEDEF energetskom Forumu

Otpad treba tretirati kao važan resurs, kao što to godinama unazad rade evropske zemlje. Rešavanje brojnih ekoloških problema i adekvatno zbrinjavanje otpada, pre svega nastalog kao posledica istorijskog zagađenja, veoma je važno.

VI Međunarodni CEDEF energetski Forum na temu „Korišećenje i tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda", okupio je danas u Novom Sadu više od 100 eksperata iz ekološke industrije, kompanija koji posluju u oblasti zaštite životne sredine, predstavnika medija i gostiju. Cilj ovog okupljanja, čiji su pokrovitelji Pokrajinski Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zašitu životne sredine APV, Ministarstvo poljoprivrede i zašite životne sredine RS i Agencija za zašitu životne sredine RS, je ukazivanje javnosti na trenutno kritično stanje u Srbiji u pogledu korišćenja i tretmana komunalnih i industrijskih otpadnih voda i na izazove sa kojima se ovaj sektor suočava, ali i na dobre primere domaće i svetske prakse.

Kompanija Miteco Kneževac, lider u upravljanju industrijskim i opasnim otpadom, jedan je od ovogodišnjih partnera CEDEF konvencije i tokom proteklih godina, na teritoriji Novog Sada, pružili su brojne usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada, te tako doprineli rešavanju brojnih ekoloških problema.
,,U Novom Sadu smo ostvarili uspešnu saradnju sa nekoliko institucija i kompanija: sa JKP Vodovod i kanalizacija, za čije potrebe smo preuzeli i poslali na adekvatno zbrinavanje PCB baterije, sa Kliničkim centrom u Novom Sadu za koje smo zbrinuli organske rastvarače, dok smo sa Poljoprivrednim fakultetom i Delta Agrarom uspostavili saradnju u segmentu adekvatnog upravljanja pesticidima. Kao i u ostalim delovima Srbije, tako i u Novom Sadu, postoji dosta prostora za dodatno zbrinjavanje otpada, posebno istorijskog, koji se nalazi u preduzećima u restruktuiranju", istakao je Nebojša Tomašević, rukovodilac sektora prodaje i marketinga ispred kompanije Miteco.

Eksperti kompanije Miteco nastoje da kroz svoj rad, kao i kroz angažman na velikom broju nacionalnih i međunarodnih skupova i konferencija, prenesu poruku stručnoj i opštoj javnosti da otpad treba tretirati kao važan resurs, kao što to godinama unazad rade evropske zemlje. Rešavanje brojnih ekoloških problema i adekvatno zbrinjavanje otpada, pre svega nastalog kao posledica istorijskog zagađenja, na koje kompanija Miteco stavlja poseban fokus tokom 2015. godine, veoma je važno, i to ne samo sa aspekta zaštite životne sredine već i sa ekonomske strane.

Obaveza kompanija, ili države ukoliko kompanija nije u mogućnosti, jeste da ukloni otpad iz kompanija koje su u restruktuiranju, a to je uslov i za nove investitore koji ne žele da uđu u posed bez analiza stanja zagađenja. Predstavnici kompanije Miteco ističu da postoji pozitivan trend u nastojanju firmi u restruktuiranju da reše problem istorijskog zagađenja, i veruju da postoji dobra volja da se ovaj problem trajno reši.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija