Prva Iskra - Barič - iz vazduha

U budžetu za 2015. godinu planirana su i odobrena sredstva za dva prioritetna projekta zbrinjavanja opasnog otpada: Prva iskra, Barič i „ECO-GAS MGS“, Šabac.

Država je već izdvojila 120 miliona dinara da bi se do kraja maja zbrinulo oko 750 tona opasnog otpada sa lokacije u Bariču. Količina opasnog otpada koji je na neuslovan način uskladišten u Šapcu je oko 92 tone, a za njegovo uklanjanje iz ovogodišnjeg budžeta je obezbeđeno oko 10 miliona dinara. Opasan otpad koji se nalazi na ovim lokacijama biće konačno zbrinut u toku 2015. godine.

Finansijska sredstva za projekat zbrinjavanja otpada iz Šapca trebalo je da budu obezbeđena preko Fonda za zaštitu životne sredine. Kako do toga nije došlo, opasan otpad se i danas nalazi na lokaciji koju je u međuvremenu kupilo preduzeće „ECO-GAS MGS“ iz Beograda, što predstavlja veliki ekološki problem.

Upravo zbog toga, kompanija MITECO Kneževac izrazila je spremnost da u konzorcijumu sa drugim kompanijama, učestvuje na ovakvim i sličnim konkursima Ministarstva, i svojim društveno odgovornim poslovanjem, kao i mnogo puta do sada, da doprinos poboljšanju uslova životne sredine u Srbiji.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija