V Međunarodni MITECO Forum, koji je okupio više od 250 učesnika iz zemlje i regiona, održan je 30. novembra 2017. godine pod sloganom „Danas odgovorno. Sutra održivo“. Stručna javnost, koja je ovom prilikom okupila brojne predstavnike privrede, komunalnih preduzeća, univerziteta, agencija i državne uprave, pokazali su izuzetnu zainteresovanost za teme iz oblasti upravljanja otpadom, otpadnim vodama, istorijskim zagađenjem, uticajem na klimatske promene, ekonomskim efektima postupanja i nepostupanja.

Nakon dva tematska bloka, tokom kojih su govornici izlagali i razgovarali sa učesnicima Foruma, sumirani su sledeći zaključci V Međunarodnog MITECO Foruma:

  1. Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, trebalo bi da definiše sopstvene industrijske politike, razvija i analizira ekonomske modele, uvažavajući svoje učinjene greške, ali i iskustva iz regiona. Primer je odabir ekonomskog modela upravljanja ambalažnim otpadom po principu selektivnog sakupljanja, naspram modela depozita.
  2. Preduzeća u stečaju, prvenstveno nekadašnji industrijski giganti, posledica su lošeg upravljanja, odnosno loše privatizacije. Ukoliko ih gledamo iz ugla upravljanja otpadom, oni nisu gubitaši, već predstavljaju ogromnu ekonomsku šansu. Posmatrajući ih kao brownfield investicije, potrebno je da se uklanjanje istorijskog otpada i istorijskog zagađenja privede kraju, kako bi nesmetano mogao da se odvija dalji razvoj potencijalnih privrednih delatnosti.
  3. Neophodna je primena sistematičnog koncepta upravljanja otpadom, koji je podržan od strane države, ali i privatnog sektora. Ulaganje u sanaciju istorijskog otpada, kroz budžetski „Zeleni fond“, jedan je od prioriteta za realizaciju obaveza Srbije iz Poglavlja 27, a sve u cilju dostizanja zahtevnih standarda EU politika. Kroz ove investicije, nužna su dalja osnaživanja domaće industrije otpada, kako bi Srbija vremenom postala izvozno orijentisana.
  4. Primena alternativnog goriva iz otpada predstavlja potencijal za domaću ekonomiju. Smanjenjem upotrebe fosilnih goriva, i ujedno iskorišćavanjem pojedinih mineralnih komponenti otpada, postižemo upravljanje otpadom u skladu sa najbolje rasploživim tehnikama i principima kružne privrede, uz smanjenje izvoza otpada na tretman.

Miteco Forum predstavlja informativnu i edukativnu platformu koja godinama unazad beleži sve veći broj posetilaca. To dokazuje da postoji rastuća svest kod šire javnosti o održivom razvoju, ali i interesovanje za konkretne primere dobre prakse, koji bi mogli da daju pravac daljeg razvoja Srbije u politikama zaštite životne sredine.