Elektrana

Pilot-projekat predviđa da Pančevo bude prvi grad koji će dobijati struju sagorevanjem komunalnog smeća. Analizu isplativosti i mogućnosti takve elektrane uradiće i finansirati kineski partner. „Cela konstrukcija mora biti zaokružena, pa tek onda treba pričati o izgradnji. Poznajući Kineze to će sve ići brzo, efikasno i ja očekujem u narednih nekoliko godina da će taj projekat biti realizovan", rekao je ministar energetike Aleksandar Antić.

„Svaki tehnički postupak je isplativ, pa i termički tretman otpada je isplativ po nekim određenim uslovima. On je veoma skup u smislu i tehnologije i kasnijeg održavanja. Time je proizvod, topla voda i struja koja nastaje iz toga relativno skupa. Iz tog razloga, takvi termički tretmani se primenjuju u gradovima sa više hiljada stanovnika", kaže profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar M. Jovović.

Najvažnija prednost postrojenja koja prerađuju otpad je ekološka dobit, što je i jedan od važnih zadataka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Pretvaranje otpada u energiju uredilo bi i deponije, a računa se da u Srbiji između ostalog ima i oko 3.000 divljih smetlišta. Elektrane iz otpada mogu biti kombinovana postrojenja za proizvodnju struje, grejanje vode i stanova. Samo od jedne tone otpada može se dobiti 650 kilovatčasova struje.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija