Predstavnici udruženja „Hrabri čistač" su tokom marta bili u poseti Nacionalnom udruženju Austrije za upravljanje otpadom u cilju poznavanja sa radom i načinom organizacije i funkcionisanja udruženja koja se bave ovom temom. Brojna pitanja i diskusije povodom stanja životne sredine, a posebno u segmentu opasnog industrijskog otpada u Srbiji su tom priliko otvorena. Razmatrana su i pitanja saradnje Udruženja "Hrabri Čistač" i predstavnika Nacionalnog udruženja Austrije. Predstavnici Austrijskog udruženja su pokazali spremnost da dođu u Srbiju, kako bi sa kompanijama iz naše zemlje razmenili iskustva i znanja u upravljanju opasnim otpadom, a zaključeno je da postoje i brojni potencijali za saradnju.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija