U Beogradu bi do kraja godine mogla da počne realizacija projekta sveobuhvatnog upravljanja otpadom, koji je vredan 230 miliona EUR. S obzirom na to da Beograd nema potreban novac, investicija će biti realizovna putem javno-privatnog partnerstva.

„Sada završavamo tehničku dokumentaciju za kompletan sistem, a onda će Grad Beograd odlučiti u kom obliku će realizovati ovu investiciju. Moguće je da će "Gradska čistoća" tražiti privatnog partnera za ceo ovaj projekat ili samo za određene delove – izjavio je Filip Abramović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda. Reč je o investiciji koja će obuhvatati izgradnju više postrojenja, izgradnju i sanaciju postojeće deponije, izgradnju nove sanitarne deponije, postrojenje za biološko-mehanički tretman otpada, postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. Takođe, planirano je postrojenje za reciklažu građevinskog materijala, ulaganje u primarnu separaciju kao i izgradnju reciklažnih dvorišta u gradu i transfer stanica – naveo je Abramović. U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Beograda procenjuju da bi ovaj projekat mogao da bude realizovan za 5-10 godina i ističu da neće dozvoliti izgradnju postrojenja koja će štetiti životnoj sredini.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija