Država će reciklažnoj industriji isplatiti 1,9 milijardi dinara za prerađeni otpad u 2015. godini. Potpisani su ugovori sa 14 reciklera koji će dobiti novac za tretirani otpad, na osnovu obrađene dokumentacije - izjavila je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković nakon sastanka sa predstavnicima reciklažne industrije.

Evropska komisija je pozdravila dobar napredak Republike Srbije koji je načinjen u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, usvajanje izmena i dopuna zakona koji regulišu ovu oblast, donošenje nacionalnog plana za investiranje u ovoj oblasti, kao i stvaranje preduslova za osnivanje Zelenog fonda ističući njihovu spremnost da pomognu Srbiji da ubrza procese pristupanja EU.

Na sastanku Nacionalnog odbora za investicije, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da je resorno ministarstvo izmenama Zakona o zaštiti životne sredine stvorilo pravni osnov za formiranje Zelenog fonda koji bi trebalo da postane operativan 1. januara 2017. godine kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove životne sredine.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija