Da bi dostigla ekološke standarde Evropske unije i tako zatvorila pregovaračko poglavlje 27, Srbija će do 2030. godine morati da uloži 10,6 mlrd EUR, od čega će najveći deo sredstava biti usmeren ka lokalnim samoupravama. Najveći kamen spoticanja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji biće zaštita životne sredine. Poslednji Izveštaj o napretku beleži da je Srbija i dalje u ranoj fazi pripreme za taj posao.

Dvadeset prva Konferencija UN o promeni klime (21st Conference of Parties – COP21) u Parizu počela je „Događajem za lidereˮ na kojem je učestvovalo preko 150 predsednika država i vlada.

U Subotici je počela izgradnja regionalne sanitarne deponije u koju će biti investirano 24 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20 miliona evra, usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija