POPs hemikalije (Persistent organic pollutants) su hemikalije koje su toksične po ljude i ostali živi svet, bioakumulativne i perzistentne u životnoj sredini. Ove osobine obezbeđuju široku rasprostranjenost POPs hemikalija, čak i u onim regijama u kojima nikada nisu bila korišćene. Zbog toga, one su jedna od glavnih tema u oblasti zaštite životne sredine za koje je prepoznata potreba za strateškom akcijom na globalnom nivou.

Projekat IPA 2008 „Podrška zaštiti životne sredine u energetskom sektoru", zahvaljujući kome će se rešiti problem električnih uređaja punjenih PCB ulјima u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije", realizovaće kompanija MITECO Kneževac, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla", Tekon Tehnokonsalting iz Beograda i Institut „MOL" iz Stare Pazove.

U saradnji Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla", Tehnološkоg fakulteta u Beogradu i kompanije Miteco oformljena je prva PCB jedinica u Srbiji.

Pred nama je period u kojem ćemo u godini koja je pred nama i dalje raditi na uvođenju novih tehnologija i procesa u upravljanju industrijskim i opasnim otpadom.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija