Reciklažna industrija je kod nas još uvek u povoju. S obzirom na to se naše tržište tek sada gradi i da nema ustanovljenog sistema, veliki napredak će se videti kada se uradi reforma javnih komunalnih preduzeća i uspostavi primarna separacija otpada.

Imajući u vidu da se jedna trećina ukupnog EU zakonodavstva odnosi na životnu sredinu, Poglavlje 27 predstavlja jedno od najkompleksnijih u pregovorima sa EU.

Životna sredina je jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU. O tome svedoče i pripreme novih zakona u ovoj oblasti. Nakon nedavno održanih javnih rasprava, veliku pažnju javnosti su generisale ključne promene koje će se naći u Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o upravljanju otpadom, čije se donošenje očekuje u septembru.

Pred nama je period kada se ova oblast pokušava rešiti izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti prirode, pre otvaranja Poglavlja 27.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija