• na svaki milion mobilnih telefona koji se recikliraju, može se dobiti 16 tona bakra, 351 kilograma srebra, 34 kg zlata, a 15 kilograma paladijuma.
  • umesto kristalne vaze i veš-mašine, mladi bračni parovi u Grčkoj kao svadbeni poklon dobijaju solarne kolektore.
  • najveći procenat reciklaže u svetu ima Japan, gde se reciklira 95 odsto sekundarnih sirovina, dok evropski prosek u toj oblasti iznosi 55 procenata.
  • prosečna četvoročlana porodica baci 40 kg plastike godišnje.
  • 16% novca utrošenog za kupovinu različitih proizvoda odlazi na ambalažu koja u najvećem broju slučajeva odmah po kupovini biva bačena u smeće.
  • u Srbiji se godišnje utroši 55 000 tona PET ambalaže, odnosno 1 210 000 000 PET boca.
  • Mount Rumpke je najviša tačka u Ohaju i ona je planina đubreta visine 328m koja se nalazi na istoimenoj deponiji. Ova deponija je i šesta najveća deponija u Americi.
  • staklo može da se reciklira bezbroj puta, a da ne izgubi svoj kvalitet ili kvantitet.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport danas je gradonačelniku Vranja Zoranu Antiću predao glavni projekat za proširenje gradske deponije „Meteris", za koji su EU i lokalna samouprava izdvojili 69.000 evra. Deponija "Meteris" koju grad Vranje koristi više od deset godina predviđena je da bude regionalna, što se do sada zbog nedostatka sredstava nije ostvarilo, a glavnim projektom stvoreni su uslovi za njeno proširenje, za šta je potrebno obezbediti tri miliona evra. Devenport je dosadašnju saradnju sa Vranjem ocenio kao izuzetno uspešnu i naveo je da mu je „izuzetno drago što EU pomaže projekte koji su održivi i korisni za građane tog dela Srbije".

U Priboju je potpisan ugovor četiri opštine o osnivanju zajedničkog preduzeća „Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Banjica". Preduzeće će voditi aktivnosti oko završetka radova na komunalnoj deponiji za opštine Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica. Ovaj posao poveren je Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada. Pre projektovanje deponije finansijski podržava program EU PROGRES. Izgradnjom zajedničke deponije komunalnog otpada „Banjica" na duži period rešiće se problem propisnog odlaganja smeća u četiri sandžačke opštine.

Kompanija Unilever je sa ciljem da skrene pažnju na značaj higijene za zdravlje dece, tokom aprila i maja realizovala edukativnu, društveno–odgovornu akciju „100% čisto, 100% očišćeno". Tokom trajanja akcije očišćeno je 70 osnovnih škola, a kompanija Unilever je za svih 1246 osnovnih škola na teritoriji Srbije obezbedila donaciju – paket Domestos sredstva za čišćenje i edukativni materijal. Akcija „100% čisto, 100% očišćeno" je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Vensan Dežer obišao je Novu Varoš, gde se sastao sa predsednikom opštine Nova Varoš Dimitrijem Paunovićem i obeležio završetak projekta projektovanja i opremanja Reciklažnog centra. U ovom reciklažnom centru će se pod presama balirati više vrsta otpada - papir, pet ambalaža, staklo, metal i čuvati do prodaje preduzećima za preradu sekundarnih sirovina. U tipskim kontejnerima na više lokacija u gradu i selima prikupljaće se otpad namenjen reciklaži. Očekuje se da će ovaj pogon smanjiti broj smetilišta, pogotovo u rezervatu Uvac i vazdušnoj banji Zlatar, kao i troškove prevoza smeća i produžiti životni vek buduće sanitarne deponije Banjica za četiri grada, čija izgradnja je počela pre šest godina. Cilj je unapređenje sistema prikupljanja i separacije otpada u Novoj Varoši. „Osnivanje Reciklažnog centra je u skladu sa nacionalnom i lokalnom strategijom upravljanja otpadom, a recikliranje je važno i zbog ekonomskog razvoja. Očekuje se da će profit ovog centra 2015. godine iznositi 18.000 evra, dok bi do 2033. godine mogao da dosegne 200.000 evra.", rekao je Dežer.

Finansiranje zbrinjavanja više desetina tona farmaceutskog otpada koji godišnje nastane u domaćinstvima Srbije, trebalo bi da se reši promenom Zakon o upravljanju otpadom koja se očekuje u naredna tri meseca, najavilo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Predstavnica Sektora za planiranje i upravljanje u životnoj sredini Ministarstva životne sredine Radmila Šerović je istakla da će u odlučivanju o načinu finansiranja učestvovati i predstavnici farmaceutskih kompanija i apotekarskih ustanova, izraživši očekivanje da će biti usvojen model koji će biti sprovodiv. Ona je podsetila i da Srbija još nema postrojenje za tretman oko 135 tona farmaceutskog otpada koji se proizvede za jednu godinu, a koji se sada izvozi u zemlje Evropske unije, najčešće u Austriju.

Potencijal Srbije za prilagođavanje na klimatske promene je na niskom nivou, što je prema ocenama nevladinih organizacija, posledica nepostojanja jasne i sinhronizovane nacionalne politike adaptacije, ali i nedostatka novca za praktičnu primenu do sada utvrđenih mera. „Za početak svake ozbiljne priče o borbi protiv promene klime, idealno bi bilo uraditi nacionalnu strategiju adaptacije na klimatske promene, ali njena izrada, zbog multidisciplinarnog pristupa i potrebnog učešća velikog broja stručnjaka, podrazumeva ulaganje od nekoliko miliona evra", izjavio je programski direktor Centra za unapređenje životne sredine Vladan Šćekić.

Otpad bilo koje vrste direktno ugrožava zdravlje ljudi i negativno utiče na životno okruženje, jer zagađuje tlo, vazduh i vodu. Evropska unija počela je da rešava ove probleme oko uklanjanja i recikliranja ambalažnog otpada, a to tek treba da usvoje države koje žele da postanu punopravne članice EU-a. Prosečno, svaki stanovnik Srbije dnevno "proizvede" 0,76 kilograma otpada, što znači da četvoročlana porodica godišnje odbaci oko jedne tone. Ono što je najalarmantnije je činjenica da se u Srbiji čak 80 posto tog otpada odlaže na deponije. Tako se dolazi do zabrinjavajućeg podatka da se na deponijama u Srbiji za jednu godinu odloži oko 1,6 miliona tona otpada. Polovina je biorazgradivi otpad, a između 20 i 25 posto je ambalažni otpad, koji se može reciklirati. Ovo su podaci koje je prezentovala kompanija Sekopak, jedna od najvećih kompanija za prikupljanje ambalažnog otpada u Srbiji.

Magistratsko odeljenje Beča MA 48 i Međunarodna asocijacija za upravljanje otpadom sa sedištem u Beču organizovalo je u glavnom gradu Austrije od 7. do 11. oktobra ove godine "Svetski kongres o otpadu". Moto ovogodišnjeg kongresa bio je: "Greške drugih ne ponoviti!" Na kongresu su izneti konkretni izazovi i predstavljena su moguća rešenja, a teme o kojima se govorilo se protežu od rada s javnošću, smanjenja otpada, sprovođenja velikih projekata, razvrstavanja otpada, energetskog iskorišćavanja do aktuelne teme - kako se u okviru oblasti "Upravljanje otpadom" izlazi na kraj sa ekstremnim dešavanjima kao što su poplave, uragani ili zemljotresi, kada se u najkraćem vremenskom periodu sakupi ogromna količina otpada, koja mora da se ukloni.

U okviru programa „EKOMOTIVACIJA" raspisuje se konkurs za prijavljivanje filmova snimljenih mobilnim telefonom sa temom „Pronađi inspiraciju za ekomotivaciju". Filmovi će biti prikazani u sklopu Međunarodnog festivala zelene kulture „Green Fest" u beogradskom "Domu omladine" od 13. do 15.11.2013. godine. Konkurs se realizuje u saradnji sa kompanijom Vip mobile, a najbolji film će biti nagrađen jedinim smart telefonom na tržištu sa integrisanim projektorom. Autori svoje radove mogu predložiti za prikazivanje na Festivalu do 8. novembra 2013. godine. Međunarodni festival zelene kulture „GREEN FEST" je najveća „zelena" manifestacija u regionu koja se ove godine održava četvrti put za redom. Prethodnih godina, na festivalu je prikazano više od 250 filmova iz 35 zemalja, održano preko 60 radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, a predstavljeno je preko 30 izlagača i umetnika.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija