Studenti posetili MITECO

Studenti Visoke škole strukovnih studija „Beogradska politehnika" u Beogradu posetili su prostorije kompanije MITECO u Rakovici, gde su imali priliku da vide i bliže se upoznaju sa različtim postupcima: reciklaže, zbrinjavanja opasnog otpada, kao i remedijacije lokacija zagađenih PCB-jem.

Poseta je realizovana kao deo redovne nastave u saradnji sa nastavnikom mr Vesnom Alivojvodić. 

Studente su dočekali i pozdravili Branka Marinković, pomoćnik generalnog direktora, Nebojša Tomašević, rukovodilac sektora prodaje i marketinga, kao i Predrag Ozmo, saradnik za logistiku. Održane su posebno pripremljene prezentacije koje su imale za cilj da se studenti bolje upoznaju sa strategijom i rezultatima poslovanja kompanije, kao i sa najznačajnijim projektima.

Pored prezentacija, studenti su se upoznali sa funkcionisanjem svakog od sektora kao i kompanije u celini, a zaposleni su odgovarali na pitanja i davali savete studentima. U okviru poslednjeg segmenta posete, usledio je obilazak samog pogona i transfer stanice gde ih je Predrag Ozmo, saradnik za logistiku, uputio u proces skladištenja, izvoza i zbrinjavanja opasnog otpada i predstavio izazove koji se javljaju u ovom procesu.

Studenti su tokom posete dobili i smernice za dalji razvoj karijere, podršku i inspiraciju da konstantno uče i napreduju. Glavni cilj programa povezivanja studenata sa radom kompanije MITECO jeste da se studentima pomogne da se što bolje pripreme za tržište rada nakon diplomiranja.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija