Srbija je učinila veliki napredak u usklađivanju zakonodavstva sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine, ali je problem u sprovođenju tih zakona, ocenjeno je na skupu "EU - izazovi i perspektive Srbije u oblasti životne sredine 2013", održanom tokom aprila ove godine. Na skupu koji je u Beogradu organizovao fond Ecotopia uz podršku Ambasade Velike Britanije, pomoćnik ministra energetike i zaštite životne sredine Mirko Grubišić izjavio je da je procena da će prilagođavanje Srbije zakonima EU u oblasti zaštite životne sredine koštati 10,6 milijardi evra. On je najavio da će tokom aprila biti pripremljene izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, koje će definisati licenciranje zooloških vrtova, kao i odredbe o nezakonitom prekograničnom prometu zaštićenim vrstama, kao i da su u planu i izmene „Zakona o upravljanju otpadom", koje predviđaju izgradnju 27 deponija.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija