Slobodan Minić je specijalni savetnik Fiskalnog saveta Republike Srbije, gde je zaposlen od 2013. godine. Tokom dugogodišnjeg rada u ovoj instituciji bavio se razčičitim fiskalnim i ekonomskim temama od značaja za Srbiju, uključujući fiskalne konsolidacije i održivost javnih finansija, privredni rast i ekonomsku konvergenciju, javne investicije i uopšte sistem za upravljanje javnim finansijama. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama i objavio više radova koji se odnose na ove teme. U poslednjih nekoliko godina posebno prati oblast zaštite životne sredine, lokalno i globalno, i koordinira i učestvuje u izradi izveštaja Fiskalnog saveta o preporukama za poboljšanje stanja u ovoj oblasti u Srbiji. Redovni je saradnik je časopisa Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji, u kom je autor analiza o kretanju inflacije i deviznog kursa.

Po obrazovanju je ekonomista, studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.