Siniša Mitrović je diplomirao na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu i master je životne sredine sa pripremom doktorata iz oblasti životne sredine. Kao jedan od vodećih promotera cirkularne ekonomije u zemlji, Siniša radi na poslovima zelenog rasta srpske industrije, ekoloških evropskih integracija i upotrebi najboljih tehnologija za Srbiju u upravljanju otpadom i otpadnim vodama na poziciji direktora Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“ radi kao predavač.

Autor je više studija za međunarodne organizacije (ILO, UNOPS) na poslovima inkluzije Roma u poslovni sektor. Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine. Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta.