Fakultet organizacionih nauka

Kompanija MITECO Kneževac pokrenula je inicijativu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu za realizaciju studentskog takmičenja u rešavanju studije slučaja na temu "Upravljanja opasnim istorijskim otpadom u Republici Srbiji". Organizacijom ovog takmičenja predstavnici kompanije MITECO Kneževac su želeli da podstaknu zainteresovanost studenata za teme iz oblasti zaštite životne sredine, ali i upoznaju ih sa prednostima i mogućnostima rada u industriji otpada.

 

Interesovanje studenata za rešavanje studija slučaja koji se bavi pitanjima zaštite životne sredine bilo je zaista ogromno, o čemu svedoči čak 17 prijavljenih timova. Kako zbrinuti 400 tona istorijskog otpada ukoliko ste kompanija u restruktuiranju, na koji način se boriti sa lošim publicetom u medijima i kako unaprediti zakonsku regulativu koja uređuje oblast upravljanja opasnim istorijskim otpadom su bila samo neka od pitanja koja su studenti obradili u svojim radovima, a opšti zaključak je da kreativnost, analitičnost i sveobuhvatnost sagledavanja problematike pri rešavanju studije slučaja je nešto čime studenti FON-a mogu da se pohvale.

Pobednički tim će imati mogućnost da se u okviru trodnevnog putovanja bliže upozna sa radom postrojenja za zbrinjavanje otpada u Beču, drugoplasirani tim će kroz praksu u kompaniji MITECO Kneževac saznati kako zaista funkcioniše ova oblast sa aspekta privrede u Srbiji, dok će trećeplasirani tim imati mogućnost da prisustvuje IV Međunarodnom MITECO Forumu planiranom za novembar 2014. godine. Fakultet organizacionih nauka je prvih pet timova nagradio odlaskom na Zlatibor radi prisustvovanja XIV Međunarodnom simpozijumu "SYMORG 2014" u organizaciji FON-a.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija