Kompanije Miteco na trećoj CEDEF konvenciji u Zrenjaninu, pokrenula još jednu važnu temu.

 

 

Treća CEDEF konvencija u sklopu Godišnjeg CEDEF Programa za gradove i opštine Srbije-Lideri održivog razvoja, održana koja je 21.aprila u Zrenjaninu. Pokrovitelji konvencije su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, i infrastrukture RS, Ministarstvo rudarstva i energetike RS, Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS, Agencija za zaštitu životne sredine RS i Privredna komora Vojvodine.

Kompanija Miteco Kneževac kao jedan od ovogodišnjih partnera CEDEF konvencije i tokom proteklih godina, na teritorijama opština koje su bile prisutne na konvenciji, pružili su brojne usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada kao što su hemijski, farmaceutski otpad, otpadna ulja i maziva, PCB, istorijski otpad, te tako doprineli rešavanju brojnih ekoloških problema.
,, Konkretno u Zrenjaninu smo uspešno rešili nekoliko ekoloških problema, kao što je sanacija posledica industrijskog udesa, zbrinjavanje PCB opeme i čvrstog PCB kontaminiranog materijala, dok je široj javnosti poznat slučaj uklanjanja žive prosute na pešačkom mostu preko Begeja u 2012.godini, koji je uspešno i bezbedno uklonila kompanija Miteco. Fokus za 2015. godinu je uklanjanje pre svega ‘’istorijskog“ opasnog otpada, koji je ostao u firmama koje ne rade, koje su u restrukturiranju ili stečaju duže vreme, a koji ugrožavaju životnu sredinu’’, istakao je Nebojša Tomašević, iz kompanije Miteco.

Rešavanje brojnih ekoloških problema i adekvatno zbrinjavanje otpada, pre svega nastalog kao posledica istorijskog zagađenja, veoma je važno i sa ekonomske strane. Obaveza kompanija, ili države je da ukloni otpad iz kompanija koje su u restruktuiranju, a to je uslov i za nove investitore koji ne žele da uđu u posed bez analiza stanja zagađenja. U kompaniji Miteco veruju da konačno postoji dobra volja da se ovaj problem trajno reši.

Sledeća, četvrta po redu CEDEF konvencija na kojoj će kompanije Miteco takođe učestvovati, održaće se 26.juna u Čačku.

 

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija