Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Vensan Dežer obišao je Novu Varoš, gde se sastao sa predsednikom opštine Nova Varoš Dimitrijem Paunovićem i obeležio završetak projekta projektovanja i opremanja Reciklažnog centra. U ovom reciklažnom centru će se pod presama balirati više vrsta otpada - papir, pet ambalaža, staklo, metal i čuvati do prodaje preduzećima za preradu sekundarnih sirovina. U tipskim kontejnerima na više lokacija u gradu i selima prikupljaće se otpad namenjen reciklaži. Očekuje se da će ovaj pogon smanjiti broj smetilišta, pogotovo u rezervatu Uvac i vazdušnoj banji Zlatar, kao i troškove prevoza smeća i produžiti životni vek buduće sanitarne deponije Banjica za četiri grada, čija izgradnja je počela pre šest godina. Cilj je unapređenje sistema prikupljanja i separacije otpada u Novoj Varoši. „Osnivanje Reciklažnog centra je u skladu sa nacionalnom i lokalnom strategijom upravljanja otpadom, a recikliranje je važno i zbog ekonomskog razvoja. Očekuje se da će profit ovog centra 2015. godine iznositi 18.000 evra, dok bi do 2033. godine mogao da dosegne 200.000 evra.", rekao je Dežer.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija