Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport danas je gradonačelniku Vranja Zoranu Antiću predao glavni projekat za proširenje gradske deponije „Meteris", za koji su EU i lokalna samouprava izdvojili 69.000 evra. Deponija "Meteris" koju grad Vranje koristi više od deset godina predviđena je da bude regionalna, što se do sada zbog nedostatka sredstava nije ostvarilo, a glavnim projektom stvoreni su uslovi za njeno proširenje, za šta je potrebno obezbediti tri miliona evra. Devenport je dosadašnju saradnju sa Vranjem ocenio kao izuzetno uspešnu i naveo je da mu je „izuzetno drago što EU pomaže projekte koji su održivi i korisni za građane tog dela Srbije".

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija