Stručni radovi 2017

Stručni radovi 2014

Stručni radovi 2011

Stručni radovi 2008

Stručni radovi 2005

 • Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja EU
  Željko Pantelić-dipl inž. tehnolog, pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine
  u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Environmental Protection in hazardous waste treatment plants
  Thomas Leitner, Ing. Head of S & D commercial waste services, Fern wärme Wien GmbH
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Revitalizacija elektropostrojenja sa PCB-om
  Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing., stručni saradnik za rekonstrukcije el.postrojenja, Miteco, Beograd; Zoran S. Zdravković, dipl.el.ing., viši stručni saradnik, V V Proing, Beograd
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Recycling opportunities for PCB containing equipment from Electric Power Industry
  Helmut Bergel, dipl.ing, Sales and Project Manager, ENVIO Germany
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Unapređivanje postojeće prakse u postupanju sa otpadom koordinacijom nadležnih organa uprave i vlasnika otpada
  Stana Bijelović, dipl.hem., viši savetnik u Agenciji za reciklažu Republike Srbije; Bojana Đorđević, dipl.hem., stručni saradnik u Agenciji za reciklažu Republike Srbije
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu životne sredine
  Ljiljana Stanojević, dipl.ing.tehn., Pomoćnik Direktora Uprave za zaštitu životne sredine u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Praktična iskustva u identifikaciji i procesu upravljanja industrijskim otpadom
  Gordana Perović, dipl.ing.tehn., direktor Agencije za reciklažu Republike Srbije; Dragana Mehandžić, dipl.ing.tehn., samostalni stručni saradnik u Agenciji za reciklažu Republike Srbije
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Transboundary Movement of Hazardous Waste, Balkan experiences
  Andreas Magnes, Project waste manager, KUTTIN Klagenfurt
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Procedure pripreme za izvoz hemijskog otpada
  Miodrag Mitrović, dipl.ing.org., direktor Miteco Beograd; Nevena Čolić, dipl.ing.tehn., stručni saradnik za upravljanje opasnim otpadom, Miteco Beograd
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Ekonomski aspekti prekograničnog kretanja opasnog otpada
  Mr Ana Blagojević, dipl.ecc., pomoćnik ministra u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Republike Srbije
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Processes of Chemical Waste Destruction
  Dr Marino Rota, Chemical Engineer, PhD, Plant Chemist (RSMVA), Valorec Services AG, Basel
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Iskustva FHI „Zdravlje“ a.d. u uklanjanju farmaceutskog otpada izvozom
  Mr Elizabeta Kostić, dipl. biolog; Direktor zaštite životne sredine i zaštite na radu; Dušica Đokić, dipl.ing; Menadžer zaštite životne sredine; Boban Lazarević,dipl.ing; Menadžer tehničke zaštite. Farmaceutsko hemijska industrija „Zdravlje“
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Iskustva na izvozu farmaceutskog otpada
  Nevena Čolić, dipl.ing.tehn., stručni saradnik za upravljanje opasnim otpadom, Miteco Beograd; Momčilo Manojlović, dipl.ing.tehn., stručni saradnik za upravljanje opasnim otpadom, Miteco Beograd
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Upravljanje medicinskim otpadom u vojnim strukturama
  Marija Zorić, dipl.hem., Ministarstvo Odbrane SCG
  snimite prezentaciju u pdf formatu
 • Upravljanje medicinskim otpadom na primeru Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja - Beograd
  Prim.dr. Miroslav Tanas
  snimite prezentaciju u pdf formatu

Stručni radovi 2001