prerada vode

Miteco Kneževac je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" preuzeo 35 m3 opasnog otpada (silikofluorovodonične kiseline) koju će proslediti na trajno zbrinavanje. 

Silikofluorovodonična kiselina, koju je Beogradski vodovod i kanalizacija kao odgovorno javno preduzeće rešilo da trajno zbrine, ranije se koristila za dezinfekciju vode. Kako se kasnije kao standard dezinfekcije vode uveo hlor, određena količina ove kiseline je ostala u rezervoarima.

Miteco Kneževac je koristio najsavremeniju opremu, te je za ispumpavanje ove kiseline korišćena membranska pumpa na pneumatski pogon specijalno napravljena od materijala otpornih na dejstvo ove kiseline. Za pakovanje ove vrste opasnog otpada korišćena je i UN sertifikovana ambalaža, specijalna zaštitna oprema, a primenjene su i posebne mere bezbednosti za ljude i okolinu.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija