Nevena Čolić Mohora

Potrebno je da globalne sporazume iz oblasti životne sredine prevedemo u konkretne mere koje imaju opipljiv i pozitivan uticaj na život ljudi.

Na kraju 2016. godine, osvrnula bih se na značajne događaje koji su je obeležili.

Najvažniji se odigrao u Marakešu, na kome je potpisana Deklaracija o zdravlju, životnoj sredini i klimatskim promenama, čiji je cilj da se smanji broj smrtnih slučajeva izazvanih zagađenjem životne sredine, čak 12,6 miliona godišnje. Krajnje je vreme da postanemo svesni da se pitanje životne sredine tiče svih nas, kao i da globalne sporazume prevedemo u konkretne mere koje imaju opipljiv i pozitivan uticaj na život ljudi.

Drugi važan događaj jesu parlamentarni izbori i formiranje nove Vlade. Nedavno je usvojen i budžet za 2017. godinu, u sklopu kojeg su određena sredstva opredeljena za Zeleni fond, koji treba da počne sa radom sledeće godine. Predviđeno je da se u ovaj fond sliva novac od naplate ekološke takse, koji će se onda upućivati kompanijama koje se bave ili učestvuju u nekom vidu zelene ekonomije. Ipak, ono što još uvek pokreće polemiku u javnosti jeste jasno definisanje kriterijuma koje privredni subjekti moraju da ispune kako bi konkurisali za njegova sredstva.

Osim toga, u godini preduzetništva, kompanija MITECO je obeležila jubilej od 50 godina od osnivanja prve otkupne stanice za sekundarne sirovine u Rakovici, na čijim temeljima je izgrađeno moderno preduzeće. Ovaj događaj nije važan samo za našu kompaniju, već i za našu zemlju, jer pokazuje da postoje domaći privredni subjekti koji uspevaju da kroz investicije u stare industrijske pogone i inoviranje poslovanja doprinose održivom i ekonomskom razvoju zemlje. U skladu sa našom tradicijom, mi ćemo to nastaviti da činimo i u godinama koje dolaze.

O tome svedoči i Miteco Forum koji ćemo organizovati sledeće godine, kako bismo, i kroz ovu platformu, zajedno sa domaćim i inostranim stručnjacima, nastavili da doprinosimo razvoju industrije otpada, novih tehnologija i procesa u upravljanju industrijskim i opasnim otpadom, zarad unapređenja životne sredine u našoj zemlji. Ovo je doba godine kada sumiramo rezultate, utiske i pravimo buduće planove. Zato želim da iskoristim priliku i da vam poželim, pre svega, zdravu, srećnu i uspešnu 2017. godinu.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija