MITECO Forum je referentno mesto gde se pokreću pitanja i otvaraju nove teme u vezi sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem, sa posebnim osvrtom na oblast upravljanja otpadom. MITECO Forum je platforma za pronalaženje novih održivih rešenja, kao i razmenu iskustva i primera dobre prakse. Idejni tvorac i organizator je kompanija MITECO Kneževac.

Organizacioni odbor:

  • Ivana Mirković
  • Zorica Vukomanović
  • Jelena Jović
  • V+O Communication tim

Redakcioni odbor:

  • Miodrag Mitrović
  • Nevena Čolić Mohora
  • Dr Miroslav Tanasković
  • Prof. dr Aleksandar Jovović
  • Prof. dr Anđelka Mihajlov