Opasan otpad

Po prvi put u istoriji izvoza opasnog otpada iz Srbije, kompanija MITECO Kneževac je sa kompanijom Agent Plus uspešno izvezla PCB otpad rečnim putem. Za potrebe ovakvih projekata angažovani su obučeni ljudi sa kompletnom zaštitnom opremom za rad sa PCB otpadom.

Pribavljene su sve potrebne dozvole i saglasnosti za izvoz na konačno odlaganje i insineraciju, MITECO Kneževac je izvršio pakovanje, transport i privremeno skladištenje 1.500 tona opasnog otpada u svojoj transfer stanici, koje je zatim otpremio Agent Plus, u postrojenje za tretman u Moerdijku, u Holandiji.

 

PCB otpad, definisan kao trajni organski zagađivač, po svojoj klasifikaciji spada u stabilne, toksične i kancerogene organske materije trajnog dejstva, koji mogu značajno uticati na zdravlje ljudi.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija