Magistratsko odeljenje Beča MA 48 i Međunarodna asocijacija za upravljanje otpadom sa sedištem u Beču organizovalo je u glavnom gradu Austrije od 7. do 11. oktobra ove godine "Svetski kongres o otpadu". Moto ovogodišnjeg kongresa bio je: "Greške drugih ne ponoviti!" Na kongresu su izneti konkretni izazovi i predstavljena su moguća rešenja, a teme o kojima se govorilo se protežu od rada s javnošću, smanjenja otpada, sprovođenja velikih projekata, razvrstavanja otpada, energetskog iskorišćavanja do aktuelne teme - kako se u okviru oblasti "Upravljanje otpadom" izlazi na kraj sa ekstremnim dešavanjima kao što su poplave, uragani ili zemljotresi, kada se u najkraćem vremenskom periodu sakupi ogromna količina otpada, koja mora da se ukloni.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija