ISWA konferencija

Miteco vas poziva da prisustvujete panelu: „Novo poglavlje u upravljanju opasnim otpadom u Srbiji“ u utorak, 20. septembra u Novom Sadu, u sklopu ISWA Svetskog kongresa.

Godišnje se u Srbiji stvori preko 100.000 tona opasnog otpada. Isto toliko iznosi i istorijsko zagađenje koje, privremeno uskladišteno na različitim lokacijama, predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Prema Nacionalnoj strategiji, rok za rešavanje ovog problema je 2019. godina. 

Cilj panela je da, zajedno sa relevantnim učesnicima, da uvid u moguće načine za ispunjenje propisanih rokova i unapređenje sistema za upravljanje opasnim otpadom u našoj zemlji. 

AGENDA

MODERATOR:  Nevena Čolić Mohora, MITECO

TEME ZA PANEL DISKUSIJU:

 • Istorijski otpad i istorijsko zagađenje (poboljšanje poslovnog ambijenta za nove investitore, posebno braunfild investicije)
 • Uklanjanje  POPs i PCB iz okruženja
 • Učešće privatnog sektora - prilika za ekonomski rast
 • Panel diskusija, pitanja iz publike

PANELISTI I TEME:

 1. Jean-Paul Leglise,  ISWA, Radna grupa za opasan otpad
  Tema:  Ključne aktivnosti Radne grupe ISWA o opasnom otpadu. Globalna perspektiva i pregled upravljanja opasnim otpadom, iz ugla ISWA HW WG; aktivnosti i projekti  u kojima je Radna Grupa uključena u poslednjih nekoliko godina na globalnom nivou, u saradnji sa sledećim institucijama: UNEP, UNIDO, BASEL  i MINAMATA Conventions, i UNESCO, takođe i planovi za budućnost koji su u skladu sa novoosnovanim tehničkim prioritetima ISWA. Naglasak je na kolektivnom internacionalnom radu Resource Pack za obuku o upravljanju opasnim otpadom - TRP+ (zajedno sa UNEP-om);
 2. Nicolas Humez,     SARP Industries
  Tema: Stanje u upravljanju opasnim otpadom u Jugoistočnoj Evropi;
 3. Stefan Salhofer,    Univerzitet prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču                                                                    
  Tema: EWIT: razvoj alata za primenu e-otpada u cilju pružanja podrške recikliranju i stvaranju strategije za oporavak sekundarnih sirovina u urbanim sredinama Afrike;
 4. Peter Hodeček,      Expert FEAD („Evropska federacija za upravljanje otpadom”)
  Tema: Ka cirkularnoj ekomoniji - Efikasno poboljšanje tržišta otpada u Evropskoj Uniji;
 5. Nenad Marković,  Direktor za proizvodnju energije, JP EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“
  Tema: Korišćenje pepela i gipsa kao produkt rada termo postrojenja u      
  industrijske svrhe.

MITECO Kneževac

Kontakt telefoni

+381 11 3564 200
+381 11 3564 199

Adresa

Ulica Oslobođenja 39
Ulica Oslobođenja 39
11000 Beograd, Srbija
11000 Beograd, Srbija